Za nami pierwsza edycja Fabryki Pelletu od A do Z

W dniach 19-20 listopad w Dworze Podstolice odbyła się pierwsza edycja warsztatów Fabryka Pelletu od A do Z. Organizatorem spotkania był Magazyn Biomasa, a patronat nad wydarzeniem objęła Polska Rada Pelletu. 

Podczas spotkania przedstawiciele branży drzewnej omawiali kwestie dotyczące wszystkich etapów produkcji pelletu wraz z trudnościami jakie mogą występować na poszczególnych etapach procesu. Miło nam jest państwa poinformować, że na spotkaniu przedstawiciel BIOCONTROL – pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz przedstawiła proces zakładowej kontroli produkcji przez monitorowanie punktów kontrolnych oraz kontroli jakości pelletu drzewnego produkowanego w klasie A1.

Już dziś zachęcamy państwa do udziału w kolejnej edycji warsztatów, która odbędzie się wiosną przyszłego roku.

Zapraszamy również na relację z wydarzenia dostępną tutaj

Zapytanie ofertowe – OBSŁUGA PRAWNA STOWARZYSZENIA POLSKA RADA PELLETU

ZAMAWIAJĄCY:

POLSKA RADA PELLETU

ul. Waszyngtona 34-36

81-342 Gdynia

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa prawna lud radców prawnych, w szczególności:

1- opracowywanie opinii prawnych i udzielanie konsultacji prawnych, w tym analizy dokumentów;

2-  uczestniczenie w charakterze doradcy w prowadzonych postępowaniach, negocjacjach oraz reprezentowanie w tych postępowaniach i negocjacjach;

3- opracowywanie projektów umów oraz wszelkich innych dokumentów o charakterze prawnym

 

Przedstawienie oferty na ww. działania – stawka godzinowa netto lub miesięczny ryczałt netto

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie spraw procesowych przez adwokatów lub radców prawnych, w szczególności:

 • Prowadzenie spraw administracyjnych, podatkowych;
 • Prowadzenie spraw sądowych (cywilnych, karnych, administracyjnych, podatkowych), egzekucyjnych przed organami ścigania

 

Przedstawienie oferty na ww. działania – wynagrodzenie netto uzgadniane każdorazowo w zależności od charakteru sprawy lub stawka godzinowa netto.

 

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 19.11.2018 r.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@polskaradapelletu.org

Zamawiający ma prawo do wydłużenia terminu składania ofert w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 21.11.2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przekazane zainteresowanym stroną drogą e-mailową.

 

Z poważaniem,

Zarząd PRP

Kolejne Walne Zebranie Członków PRP za Nami

Informujemy, że w dniu 23.10.2018 r. podczas poznańskich targów Pol-Eco System odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskiej Rady Pelletu.

 

AGENDA ZEBRANIA WALNEGO POLSKIEJ RADY PELETU PRZEDSTAWIAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum, Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Zebrania, Przyjęcie porządku obrad
 • Krótkie prezentacje nowych członków:

 1. Członek wspierający: Firma E.H.W. GmbH reprezentowana przez Pana Antonio Vinci
 2. Członek wspierający: Firma Pavan Consulting S.r.l. reprezentowana przez Panią Annę Klimow oraz Pana Giovani Pavan
 3. Członek wspierający: firmy SCHMID, reprezentowana przez Pana Tomasza Kapustę
 4. Członek wspierający: firma ANPOL, reprezentowana przez Pana Rajmunda Andrycha
 • Sprawozdanie Zarządu z bieżącej działalności:
  1. Omówienie spraw bieżących
  2. Przedstawienie strategii marketingowej Stowarzyszenia
  3. Zespół ds. Monitorowania Rynku (fałszerstwa zgłoszone do EPC)
 • Rozpatrzenie wolnych wniosków
 • Zamknięcie Zebrania

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia na czynny udział w dyskusjach i zaangażowanie.

Polska Rada Pelletu na Targach Biznes EXPO

 

Polska Rada Pelletu jest uczestnikiem na Targach Biznes EXPO, które odbywają się w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. To już kolejna edycja, podczas której o możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska i rozmowy z Przedstawicielem PRP. Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia znajdą Państwo na stronie Organizatora tutaj

Towary Paczkowane w teorii i praktyce

Polska Rada Pelletu w  imieniu Organizatora MASTER INSTITUTE zapraszamy na szkolenie nt.: „Towary Paczkowane w teorii i praktyce”. Szkolenie odbędzie się w dniach 7-8 listopad 2018 r. w Katowicach.

Pierwszego dnia wykład poprowadzi Wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Pelletu Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz.

Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z normami jakie stawia Europejska Rada ds. Pelletu (EPC) odnośnie wymagań co do zawartości informacji na opakowaniu jednostkowym paliwa – pelletu drzewnego oraz na co zwracać uwagę przy zakupie pelletu drzewnego w workach 15 kg. Podczas wystąpienia zostaną poruszone kwestie dotyczące sposobów ochrony przed fałszerstwami związanymi z podszywaniem się pod znaki certyfikacyjne, czy używanie znaków certyfikacji ENplus/ DINplus w sposób który mógłby wprowadzać klienta w błąd.

Ponad to podczas wykładów zostanie szczegółowo przedstawiony stan prawny, wymagania ustawy, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Dyrektyw UE w sprawie towarów paczkowanych. Drugiego dnia Pan Bogdan Siemieniuk, Prezes GUM Sp. z o.o. – firmy odpowiedzialnej za badania i ekspertyzy techniczne skierowane na sprawdzanie, kalibrację i wzorcowanie przyrządów pomiarowych, przedstawi praktyczne wymagania dotyczące paczkowania towarów. Podczas spotkania nie zabraknie informacji dotyczących postępowania z towarami paczkowanymi niespełniającymi wymagań.

Szczegółowy plan szkolenia znajdą Państwo  tutaj

Zarejestruj się tutaj

Uwaga: Dla wszystkich zainteresowanych z branży Pelletu na hasło „PELLET” koszt uczestnictwa 999 PLN + VAT/osoba za 2 dni.

 

CAŁA BRANŻA PELLETU RAZEM