Systematyczna działalność edukacyjna w celu zwiększania świadomości ekologicznej Polaków jest jednym z kluczowych elementów skutecznej walki o poprawę jakości powietrza w Polsce. Jak stawić czoła jednemu z największym obecnie problemów w Polsce, czyli smogowi? Odpowiedzi może być wiele, ale ich wspólnym mianownikiem jest z pewnością współpraca…

Zapraszamy do współpracy firmy, instytucje, stowarzyszenia, a także osoby prywatne, gdyż działając razem zwiększamy skalę i siłę oddziaływania, a w krótkim czasie możemy po prostu zrobić więcej.

Bazując na Naszym szerokim doświadczeniu, wiedzy ekspertów współpracujących ze Stowarzyszeniem, jesteśmy otwarci na wszelkie nowe projekty i inicjatywy o różnym charakterze. Możemy wspólnie powołać zespoły o charakterze doradczym , które mogą podjąć między innymi tzw. inicjatywę lokalną lub zawiązać umowę partnerską, np. w celu realizacji wyznaczonego projektu, oferowania doradztwa, szkoleń i konsultacji.

Patronat

Patronat Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu to forma wyróżnienia podkreślająca szczególny charakter wydarzeń, przedsięwzięć lub inicjatyw, które związane są z tematyka „czystego powietrza”, problemów ze zjawiskiem smogu, kotłów klasy 5, paliw stałych m.in. pelletu drzewnego, jakości pelletu drzewnego, certyfikacji czy badań.

Szczegółowe zasady przyznawania patronatu zawiera regulamin.

© Copyright - Polska Rada Pelletu