Serdecznie witamy nowego członka Polskiej Rady Pelletu

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 6 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu, uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Nr 5/2017 z dnia 05.12.2017 r. firma Advanced Cyclone Systems z Porto została przyjęta w poczet Członków Stowarzyszenia w charakterze Członka Wspierającego.

Serdecznie witamy nowych przedstawicieli Polskiej Rady Pelletu, Pana Pedro Araujo i Pana Filipa Szelejewskiego, którzy zdecydowali się wspierać branżę pelletu w Polsce.

Jeżeli chcesz zostać członkiem Polskiej Rady Pelletu i przyczynić się do rozwoju tego sektora, a sam również czerpać z tego korzyści zapraszamy do rejestracji na naszej stronie – zakładka: ZOSTAŃ CZŁONKIEM.

Polska Rada Pelletu uzyskała oficjalnie statut NPA!

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż Polska Rada Pelletu oficjalnie uzyskała statut ENplus National Promoting Association (NPA). Oznacza to że staliśmy się głównym krajowym przedstawicielem certyfikatu jakości ENplus® w Polsce.

ENplus® to wiodący na świecie system certyfikacji jakości pelletu drzewnego. Obejmuje on nie tylko cały łańcuch dostaw, ale i również produkcję, handel i dostawy dzięki czemu zapewnia najwyższe standardy jakości dla użytkownika końcowego. Poza promocją systemu certyfikacji ENplus®, do naszych głównych zadań należeć będą m.in.:

 • tłumaczenie i aktualizacja dokumentacji certyfikacyjnej ENplus® przygotowanej przez European Pellet Council (EPC)
 • pełnienie roli pośrednika pomiędzy przedsiębiorstwami produkujacymi pellet, a także pośrednikami w handlu z EPC
 • organizowanie i promowanie wszelkich szkoleń / imprez związanych z programem ENplus
 • praca nad rozszerzeniem bazy certyfikowanych producentów / traderów
 • pośredniczenie w zgłaszaniu do EPC, problemów związanych z jakością pelletu, oszustw, a także wszelkich innych istotnych informacji dotyczących certyfikacji
 • powiadamianie EPC o wszelkich problemach administracyjnych / technicznych związanych z ENplus®, które mogą przyczynić się do jakiejkolwiek inicjatywy poprawy / aktualizacji schematu
 • raportowanie o zmianach prawnych / rynkowych, które mogą wpłynąć na schemat certyfikacji ENplus®

Dołożymy wszelkich starań by sprostać nowym wyzwaniom, a także liczymy że z naszą pomocą wzrośnie liczba certyfikowanych producentów i traderów w Polsce!

Przystępujemy do Koalicji Antysmogowej

W trosce o stan środowiska naturalnego, a także mając na uwadze zdrowie, bezpieczeństwo i wysoki poziom obóstwa energetycznego, Polska Rada Pelletu rozpoczyna współpracę z tworzącą się Koalicją Antysmogową. Koalicja ta tworzy porozumienie na rzecz współpracy w zakresie wsparcia czystych technik spalania węgla, drewna i pelletu.

Mając na względzie wspólne cele koncentrujące się na rozwoju czystych technik spalania paliw stałych prowadzących do ograniczenia niskiej emisji, wzrostu efektywności energetycznej i wsparcia wykorzystania energii z paliw biogenicznych, razem będziemy dążyć do rozwijania sie partnerstwa poprzez:

 • rozwój i propagowanie czystych technik spalania paliw stałych
 • wspieranie merytoryczne Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • monitorowanie i wsparcie procesów legislacyjnych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim w odniesieniu do kotłów na paliwa stałe oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
 • rozwój wykorzystania energii z paliw biogenicznych jako działanie na rzecz realizacji celu OZE 2030

Deklaracje współpracy na rzecz wsparcia czystych technik spalania paliw stałych, w formie listu intencyjnego złożyły również organizacje:

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki Polskie”
 • Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych Na Paliwa Stałe
 • Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego
 • Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych
 • Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla
 •  Stowarzyszenie „Kominy Polskie”

Świadomi postawionych celów deklarujemy długofalową współpracę w zakresie wsparcia czystych technik spalania paliw stałych – węgla, drewna i pelletu.

Apelujemy do wszystkich organizacji i instytucji powiązanych z paliwami stałymi o przyłączenie się do niniejszej inicjatywy.

Promowanie pelletu jako ekologicznego paliwa w gminach

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie edukacyjne w gminie Kuczbork-Osada, w którym brali udział użytkownicy kotłów klasy 5 na pellet producenta Budmet Nocoń. Spotkanie prowadzili członkowie Polskiej Rady Pelletu – Adam Nocoń producent kotłów Budmet Nocoń, instalator kotłów na pellet Grzegorz Kocot, Adam Sarnaszek z firmy Biocontrol i Agnieszka Kędziora-Urbanowicz Wiceprezes Stowarzyszenia.
Spotkanie dotyczyło jakości pelletu, na co należy zwracać uwagę przy zakupie jego zakupie i w jaki sposób wpływa jakość pelletu na efektywność spalania, użytkowania i żywotności kotłów aby zachować jego gwarancje.

Chcielibyśmy pokazać Państwu, że wspólnie nawet z małymi podmiotami czy z paroma osobami możemy działać na rzecz lepszego „zdrowszego” powietrza. Uświadamianie konsumentów kotłów, kominków odnośnie prawidłowego spalania, w sposób natychmiastowy zmniejsza emisje szkodliwych substancji jakie następnie wspólnie wdychamy z powietrzem.

Jest to nie pierwsze takie spotkanie, a nawet planujemy ich coraz więcej…

Współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kominki Polskie

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu odnośnie spalania biomasy w postaci pelletu nie tylko w celach ciepłowniczych, nawiązaliśmy kontakt z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kominki Polskie dla wspólnego działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. W dniu wczorajszym uczestniczyliśmy w wspólnym spotkaniu, gdzie mieliśmy możliwość omówienia dalszych kroków związanych z edukacją / legislacją w zakresie szeroko pojętych praktyk „dobrego spalania”. Polską Radę Pelletu reprezentowali: Pani Iwona Jelonek, Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz i Pan Adam Sarnaszek.

Dodamy również , iż Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie zostało założone w 2003 roku i obecnie zrzesza około 100 podmiotów gospodarczych spośród producentów, importerów, sprzedawców i wykonawców działających na terenie całej Polski. Wspólnie zgadzamy się ze działalność na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego jest bardzo ważna. Uważamy, że biomasa szczególnie w postaci: pelletu, drewna opałowego, czy też brykietu, jest istotnym materiałem odnawialnym służącym w gospodarstwach domowych do produkcji energii cieplnej. Paliwo to możne być spalane w sposób spełniający wymagane normy emisji substancji szkodliwych dla dostępnych na polskim rynku urządzeń.

Chcielibyśmy wspólnie promować edukację społeczeństwa w zakresie:

• prawidłowego spalania, co w sposób natychmiastowy zmniejszy emisje szkodliwych substancji;

• nie spalania w paleniskach domowych odpadów powodujących negatywne skutki dla zdrowia i środowiska;

• możliwości montażu elektrofiltrów ( o skuteczności nawet do 95 % w usuwaniu pyłów i cząstek stałych) na kominach w gospodarstwach domowych;

• konieczności sprawdzania procesów spalania na podstawie pobranych próbek sadzy z komina przez specjalistyczne służby.

• powierzania wykonania instalacji kominkowych i piecowych wyłącznie firmom posiadającym odpowiednie kwalifikacje;