VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż Polska Rada Pelletu objęła patronatem honorowym VIII edycje międzynarodowego:

FORUM SPALANIA BIOMASY I ODPADÓW

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się w dniu 12 czerwca w Chorzowie.

Forum Spalania Biomasy i Odpadów to cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, których tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora biomasowego oraz podmiotów związanych z branżą WTE (waste to energy). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z wielu krajów, by mogli wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi najnowszych osiągnięć związanych z wykorzystaniem biomasy i odpadów na cele energetyczne. Już dziś Forum funkcjonuje jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie transferu know-how, technologii i innowacji. Wydarzenie rokrocznie gromadzi szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: ekspertów branży energetycznej i przemysłu, dostawców biomasy, reprezentantów sektora komunalnego, naukowców, inżynierów i technologów, a także organizacje branżowe, instytucje finansowe oraz przedstawicieli rządu i administracji.

Zbliżająca się VIII edycja Forum w 2019 roku, będzie skupiać się na możliwościach rynków biomasy i odpadów, w szczególności na obszarach biznesowych, prawnych i technicznych. Eksperci ocenią potencjał biomasy oraz paliw alternatywnych (RDF, SRF) na rynku i będą dyskutować na temat polityki rozwoju między innymi w świetle rynku mocy, spółdzielni i klastrów energetycznych oraz pakietu zimowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat forum, zapraszamy do odwiedzenia strony organizatora:

VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

Szczegółowy program znajdą Państwo poniżej:

Program VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

Posiedzenie Komitetu Technicznego ds. rewizji standardu ENplus.

W imieniu Polskiej Rady Pelletu mamy zaszczyt poinformować Państwo, iż w dniu 08.05.2019 r. w siedzibie Bioenergy Europe w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Technicznego ds. rewizji standardu ENplus.

Oficjalnym członkiem jest przedstawiciel Polskiej Rady Pelletu Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas spotkania omawiano kolejne zmiany do standardu, które mają za zadanie uszczelnić system certyfikacji oraz doprecyzować obszary wymagań, zwłaszcza dla producentów i firm handlowych pod kątem zarówno identyfikowalności, parametrów jakościowych jak i wymagań dotyczących kontroli łańcucha dostaw.

We wrześniu br. już kolejne spotkanie komitetu, a o jego efektach również Polska Rada Pelletu będzie informować na bieżąco.

 

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji

 

W imieniu Polskiej Rady Pelletu

Agnieszka Kędziora-Urbanowicz

Misja Białoruś

Przedstawiciele Polskiej Rady Pelletu, Magazynu Biomasa i Centrum Ogrzewania Pelletowego w kwietniu spotkali się z reprezentantami instytucji gospodarczych i handlowych na Białorusi. Tematem rozmów było ustalenie zakresu tematycznego przygotowywanej na lipiec misji gospodarczej polskich przedsiębiorców, która pozwoli na nawiązanie bezpośrednich, dwustronnych kontaktów biznesowych.

Na zdjęciu: Robert Rogosz – COP, Maciej Roik – Biomass Media Group, Maciej Kosiński – Polska Rada  Pelletu oraz przedstawiciele Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej i reprezentujący stronę białoruską przedstawiciele Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji Białorusi oraz Białoruskiej Giełdy Towarowej.

– Dzień spędzony w Mińsku, stolicy Białorusi, był bardzo wymagający i pracowity – mówi Maciej Kosiński, Prezes Polskiej Rady Pelletu i członek zarządu Biomass Media Group. – Nasza robocza wizyta potwierdziła, że rynek ten może być dla nas i dla polskich inwestorów, zwłaszcza branży drzewnej, niezwykle interesujący – podkreśla.

Zadaniem przedstawicieli PRP, COP i Magazynu Biomasa były rozmowy z pracownikami Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej na Białorusi, Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji Białorusi oraz Białoruskiej Giełdy Towarowej.

– Celem było przygotowanie do misji gospodarczej, którą wspólnie ze stroną białoruską planujemy w lipcu tego roku – podkreśla Maciej Roik, Prezes Zarządu Biomass Media Group, wydawca Magazynu Biomasa. – Od naszych rozmówców otrzymaliśmy zapewnienie, że rynek białoruski, na najwyższych szczeblach władzy, chętnie spotka się z przedsiębiorcami z Polski reprezentującym branżę biomasową oraz rolniczą. Dziś możemy tylko powiedzieć, że warto tu przyjechać, jeśli myśli się o poważnym biznesie i jego rozwoju na rynki wschodnie.

Potwierdzeniem nawiązanych kontaktów i dopełnieniem odbytych w kwietniu rozmów jest fakt, że przedstawiciele białoruskich ministerstw, ambasady oraz giełdy towarowej będą również gośćmi tegorocznego IV Forum Pelletu w Krakowie organizowanego przez Biomass Media Grop, którego partnerem jest Polska Rada Pelletu.

Już wkrótce do wiadomości przedsiębiorstw trafią informacje dotyczące terminu, kosztów oraz plan misji gospodarczej na Białoruś. Czasu wcale nie zostało tak dużo, jak mogłoby się wydawać.

Zainteresowanych udziałem w misji zapraszamy do kontaktu:

Maciej Kosiński, maciej.kosinski@polskaradapelletu.org, tel.: +48 792 122 038

Uwaga szkolenie: INŻYNIERIA UTRZYMANIA RUCHU W FABRYCE PELLETU – Jakość Produktu – Utrzymanie Ruchu – Zarządzanie Produkcją

Polska Rada Pelletu zaprasza na szkolenie pt.:

INŻYNIERIA UTRZYMANIA RUCHU W FABRYCE PELLETU

Jakość Produktu – Utrzymanie Ruchu – Zarządzanie Produkcją 21.05.2019 r.

Szkolenie odbędzie się w 21 maja 2019 r. w Warszawie.

CEL SZKOLENIA:

Celem warsztatów jest szczegółowe omówienie zasad utrzymania ruchu z wykorzystaniem narzędzi tj. preventive maintenance, operator maintenance. Zostaną omówione zasady przeglądów maszyn, tworzenie harmonogramów przeglądów technicznych, remontów, przezbrojeń czy mikro-przestojów, a także zakresy szkoleń operatorów. Podczas praktycznych warsztatów zostaną przedstawione również zasady Zakładowej Kontroli Produkcji w kontekście zapewnienia jakości peletu drzewnego w sytuacjach awarii, usterek i przestojów. Zapraszamy!

PROGRAM SZKOLENIA:

Szczegółowy program spotkania znajduje się  tutaj

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje odnośnie szkolenia i organizatora znajdują się tutaj

 

Już dziś zapraszamy Państwa na warsztaty szkoleniowe pt.: Inżynieria utrzymania ruchu w fabryce pelletu.

Zgłaszajmy przypadki fałszerstw i oszustw w branży

Polska Rada Pelletu radzi:

zgłaszajmy przypadki fałszerstw i oszustw w branży!

Coraz częściej przez Polską Radę Pelletu odnotowywane są przypadki nadużyć i fałszerstw w branży pelletu drzewnego. Jednym z narzędzi stosowanych przez Europejską Radę Pelletu (EPC) do przeciwdziałania tego typu praktykom jest powstanie tzw. Czarnej Listy podmiotów, które dopuściły się łamania prawa w tym zakresie. Jeśli masz wątpliwość, czy dany podmiot zajmujący się produkcją, bądź handlem pelletem drzewnym prowadzi uczciwie działania w branży, sprawdź czy nie znajduje się na tzw. Czarnej Liście. Jeśli masz dowody na to, że prowadzone przez niego praktyki są nieuczciwe, to zgłoś to do Polskiej Rady Pelletu na adres: info@polskaradapelletu.org

Polska Rada Pelletu chce walczyć z nieuczciwymi praktykami i fałszerstwami w imię uczciwych producentów i firm handlowych, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i życie ludzi, zarówno użytkowników kotłów klasy 5 na pellet jak i wszystkich obywateli!

Aby ułatwić rozpoznawanie przypadków fałszerstw i przybliżyć specyfikę używania znaków jakości ENplus® i DINplus poniżej przedstawiamy krótką ich charakterystykę oraz schematy postępowania (linki poniżej)

 

[button link=”http://polskaradapelletu.org/wp-content/uploads/2019/04/Schemat-zgłoszenia-fraudu-PRP-ENplus.pdf” size=”large” target=”_blank” icon=”cog” color=”orange” lightbox=”true or false”]Pobierz schemat zgłoszenia fraudu – ENplus[/button]

[button link=”http://polskaradapelletu.org/wp-content/uploads/2019/04/Schemat-zgłoszenia-fraudu-PRP-DINplus.pdf” size=”large” target=”_blank” icon=”cog” color=”orange” lightbox=”true or false”]Pobierz schemat zgłoszenia fraudu – DINplus[/button]