Zasady stosowania znaków Polskiej Rady Pelletu

Członkom Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu przysługuje prawo do posługiwania się logotypem PRP we wszelkiego rodzaju materiałach
informacyjnych, ulotkach, folderach, reklamach, stronach internetowych. W celu ujednolicenia komunikatu proponujemy używać sformułowania:

„Członek Założyciel Polskiej Rady Pelletu” + logotyp zastosowany zgodnie z Księgą Znaku.
lub
„Członek Wspierający Polskiej Rady Pelletu” + logotyp zastosowany zgodnie z Księgą Znaku.
Prosimy przestrzegać 3 najważniejszych zasad:

1. nie zmieniać w jakikolwiek sposób nasze logo;
2. nie umieszczać nasze logo w takiej bliskości do innych treści, że staje się nie do odróżnienia;
3. nie używać naszego logo w sposób, który nie został określony w przedstawionych zasadach jego stosowania.

Logotyp może być używany WYŁĄCZNIE W CELU UWIDOCZNIENIA PAŃSTWA FIRMY JAKO CZŁONKA STOWARZYSZENIA POLSKIEJ RADY
PELLETU, nie może natomiast być używany na produktach, a tym bardziej na opakowaniach i etykietach handlowych produktów, tak aby nie
wprowadzać w błąd Klientów, że dany produkt jest wyprodukowany pod nadzorem lub przy współudziale Stowarzyszenia Polskiej Rady Pelletu. Na
opakowaniach jednostkowych lub etykietach produktów dopuszcza się jedynie umieszczenie informacji przy danych danych podmiotu o jego
członkowskie w stowarzyszeniu, wówczas można zastosować sformułowanie:

„Członek Założyciel Polskiej Rady Pelletu” + logotyp Polskiej Rady Pelletu zastosowany zgodnie z Księgą Znaku
lub
„Firma jest członkiem założycielem Polskiej Rady Pelletu” + logotyp Polskiej Rady Pelletu zastosowany zgodnie z Księgą Znaku.
lub
„Członek Wspierający Polskiej Rady Pelletu” + logotyp Polskiej Rady Pelletu zastosowany zgodnie z Księgą Znaku
lub
„Firma jest członkiem wspierającym Polskiej Rady Pelletu” + logotyp Polskiej Rady Pelletu zastosowany zgodnie z Księgą Znaku.
Proszę nie:
§ zmieniać w jakikolwiek sposób nasze logo;
§ umieszczać nasze logo w takiej bliskości do innych treści, że staje się nie do odróżnienia;
§ używać w szczególności go wykorzystywać (np. W kontekście, który nie został zaakceptowany).

© Copyright - Polska Rada Pelletu