Jakość i certyfikacja pelletu

POLSKA RADA PELLETU stanowi KRAJOWEY PUNKT KONTAKTOWY dla branży Pelletu w Polsce jak i również za granicami kraju. Stawiamy na pierwszym miejscu działania przyczyniające się do „polepszenia jakości powietrza” poprzez promocję pelletu jako paliwa ekologicznego, a także prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i edukacyjnej. Czynnie wspieramy producentów, firmy handlowe i usługowe ubiegające się o uzyskanie certyfikatu w systemie ENplus® i nie tylko.

System Certyfikacji ENplus®

Krajowy Punkt Kontaktowy (NPA) dla certyfikowanych podmiotów i użytkowników w sprawach certyfikacji w systemie ENplus®

Inne certyfikaty jakości

Kontrola rynku i fraudy

POLSKA RADA PELLETU za jako jeden z głównych zadań stawia walkę z fałszerstwami, związanymi z podszywaniem się pod certyfikowane produkty, zarówno przez producentów pelletu drzewnego, jak i firmami handlującym tym paliwem na rynku. Jesteśmy punktem kontaktowym dla zgłoszeń w sprawach fałszerstw oraz wspieramy działania informacyjne dla ustandaryzowania systemów certyfikacji w zakresie jakości pelletu. Niestety, ale coraz częściej zdarzają się oszustwa bazujące na nadużyciu znaków jakości.
Istnieją dwie kategorie przypadków takich nadużyć:
• Oszustwo zewnętrzne – zazwyczaj nieuprawnione użycie znaku towarowego lub jego części, które stanowi naruszenie praw właściciela znaku towarowego.
• Oszustwo wewnętrzne – dotyczą naruszenia przez firmy nie posiadające certyfikatu, sfałszowanych dokumentów i wprowadzaniu paliwa do obrotu jako certyfikowanego.

RODZAJE FAŁSZERSTW

Na podstawie statystyk podanych przez Europejską Radę ds. Pelletu wszelkie oszustwa możemy podzielić na 3 główne grypy tj.:

  1. Stosowanie znaku certyfikacji przez podmioty nieuprawnione w materiałach marketingowych, jak np. na poniższych zdjęciach
  2. Nieuprawnione oznaczenie logo certyfikatu na opakowaniu
  3. Fałszowanie certyfikatu

ZGŁOŚ FAŁSZERSTWO

Niestety, ale coraz częściej zdarzają się oszustwa bazujące na nadużyciu znaków jakości ENplus® i DINplus. Istnieją dwie kategorie przypadków oszustw:

  • Oszustwo zewnętrzne – zazwyczaj nieuprawnione użycie znaku towarowego lub jego części, które stanowi naruszenie praw właściciela znaku towarowego.
  • Oszustwo wewnętrzne – naruszenia ze strony firm certyfikowanych przez ENplus® i DIN CERTCO, do nieuczciwego wykorzystania certyfikacji do fałszowania certyfikatów.

W obu przypadkach konsumenci są wprowadzani w błąd co do jakości pelletu, co może mieć poważny wpływ na utrzymanie i wydajność ich urządzeń grzewczych. Ponadto oszustwa poważnie podważają wysiłki wszystkich certyfikowanych firm na rzecz sprawiedliwego i przejrzystego rynku pelletu.

© Copyright - Polska Rada Pelletu