POLISH PELLET COUNCIL na targach w Weronie – Progetto Fuoco oraz EPC General Assembly w Mediolanie

 

POLSKA RADA PELLETU jako Stowarzyszenie polskiej branży pelletu będzie obecna na targach w Weronie – Progetto Fuoco, w Mediolanie – Biomass Innovation Expo, a także w Wels- European Pellet Conference, które odbędą się w dniach 21-25.02.2018 r. oraz będzie brać udział w Walnym Zebraniu Członków Europejskiej Rady Pelletu (European Pellet Council), które odbędzie się w dniu 22.02.2018 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.progettofuoco.com/

 

 

Akademia Pelletu w Sierakowie pod patronatem POLSKIEJ RADY PELLETU

Burmistrz Gminy Sieraków oraz POLSKA RADA PELLETU zapraszają mieszkańców gminy Sieraków na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowań wymiany źródeł ciepła.

Akademia Pelletu to ogólnopolska akcja informacyjna, której celem jest walka z niską emisją w polskich gminach poprzez promocję wykorzystania pelletu w gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej.

Spotkanie z mieszkańcami mają charakter otwarty i darmowy, a celem jest pokazanie możliwości wykorzystania pelletu jako niedrogiej i ekologicznej alternatywy dla tradycyjnych paliw kopalnych. Dzięki akcji można dowiedzieć się m.in. w jaki
sposób zdobyć dofinansowanie na modernizację kotłowni i wymianę źródeł ciepła.

W programie również prezentacje:
– Przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
– Producentów kotłów na pellet,
– Producentów pelletu.

Termin Spotkania:
26.01.2018 r. godz. 17:00 salka numer 2 Urząd Gminy w Sierakowie ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.

 

Kolejna Akademia planowana jest na 20 lutego br. w gminie Gorlice – już dzisiaj serdecznie zapraszamy!!!

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PRP

Informujemy, że w dniu 05.12.2017 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiej Rady Pelletu. 

Zrealizowano następujący porządek obrad:

 • Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum.
 • Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Podjęcie uchwał.
 • Sprawozdanie Zarządu z bieżących działań Stowarzyszenia, a w tym:
  1. Uzyskanie statusu członka Europejskiego Stowarzyszenia ds. Biomasy oraz Europejskiej Rady Pelletu AEBIOM & EPC.
  2. Sprawozdania z udziału Zarządu Stowarzyszenia w Konferencji AEBIOM „European Bioenergy Future 2017” oraz „Pellet Workshop” w dniach 20-22.11.2017 r. w Brukseli, podczas których odebrano oficjalnie potwierdzenie członkostwa Polskiej Rady Pelletu w AEBIOM & EPC.
  3. Omówienie Planu działań Stowarzyszenia Polskiej Rady Pelletu na rok 2018
 • Rozpatrzenie wolnych wniosków członków oraz zaproszonych gości.
 • Zamknięcie Zebrania.

W ramach przyjętego planu działań Stowarzyszenia POLSKA RADA PELLETU na rok 2018, powołano trzy Grupy Robocze:

Grupa Robocza ds. Jakości Paliw Stałych i Technologii Produkcji;

– Grupa Robocza ds. Przepisów Prawnych;

– Grupa Robocza ds. Promocji i Edukacji.

W wyniku prac w ww. grupach Polska Rada Pelletu będzie realizować cele statutowe, ale przede wszystkim będzie dążyć do wypracowania wspólnych korzyści dla całej branży pelletu drzewnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem interesów jej Członków.

 

Do poszczególnych grup zgłoszono następujących kandydatów:

Nazwa: Grupa Robocza ds. Jakości Paliw Stałych i Technologii Produkcji Grupa Robocza
ds. Przepisów Prawnych
Grupa Robocza ds. Promocji i Edukacji
  Przewodniczący:
Agnieszka Kędziora-Urbanowicz
Przewodniczący:
Sergiusz Zinowczyk
Przewodniczący:
Maciej Kosiński
1. Iwona Jelonek – członek 1. Iwona Jelonek – członek 1. Iwona Jelonek – członek
2. Marta Stasiak – członek 2. Agnieszka Jeznach – członek 2. Agnieszka Jeznach – członek
3. Anna Rozkosz – członek 3. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – członek 3. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – członek
4. Wojciech Cichy – członek 4. Anna Rozkosz – członek 4. Adam Sarnaszek – członek
5. Adam Nocoć – członek 5. Adam Nocoń 5. Robert Rogosz – członek
6. Marcin Łazicki – ekspert zewnętrzny 6. Marcin Łazicki – ekspert zewnętrzny 6. Sergiusz Zinowczyk
7. Sergiusz Zinowczyk 7. Adam Sarnaszek – członek 7. Wiktor Andrych – ekspert zewnętrzny
  8. Michał Tarka – członek  

Spotkania poszczególnych grup roboczych będą organizowane przez przewodniczących i odbywać się będą raz w kwartale, najbliższe spotkanie planowane jest na marzec 2018 r.

 

 

POLSKA RADA PELLETU partnerem „Forum prawa i technologii – biogaz, biomasa, kogeneracja”, 7-8.12.2017 r., Zakopane

 

POLSKA RADA PELLETU była partnerem Forum prawa i technologii – Biogaz, Biomasa, Kogeneracja, które odbyło się 7-8 grudnia br. w najwyżej położonym hotelu w Polsce TATRA*** w Zakopanem.

 

 

W programie m.in.:

Założenia nowego systemu wsparcia dla kogeneracji po 2018 roku.

Główne założenia i kierunki zmian do rozporządzenia wykonawczego do art. 119 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 925, 1579 i 1753 wraz z późniejszymi zmianami) dotyczące dokumentowania biomasy na cele energetyczne, kryteriów zrównoważonego pozyskania oraz zasad certyfikacji biomasy AGRO,
Stan biogazowni rolniczych w Polsce, wg. rejestru prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
Nowelizacja Ustawy OZE – najważniejsze zmiany dla biomasy i biogazu,
Modele uwierzytelniania pochodzenia biomasy „agro”,
Możliwości dofinansowania projektów inwestycyjnych,
Pellet drzewny klasy A1 – nowoczesnym paliwem niskoemisyjnym w walce ze smogiem,
Technologie spalania biomasy w małej skali,
Modernizacja istniejących ciepłowni w celu dostosowania ich do zasilania biomasą,
Technologie kogeneracji i trigeneracji w ciepłownictwie i przemyśle.

 

Organizatorem wydarzenia była firma CITY BRAND ENERGIA ODNAWIALNA – PEŁNA AGENDA WYDARZENIA, REJESTRACJA I WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW znajdziecie na stronie organizatora: http://oze.city-brand.pl/wydarzenia/forum-prawa-i-technologii-biogaz-biomasa-kogeneracja/

 

PROGRAM KONFERENCJI MOŻNA POBRAĆ – TUTAJ

 

 

 

 

 

Seminarium szkoleniowe pt.”Biogaz, Biomasa, Kogeneracja – prawo i technologia” pod patronatem Polskiej Rady Pelletu

W dniach 7-8.12.2017 r. w Zakopanem odbyło się seminarium szkoleniowe pt. “Biogaz, Biomasa, Kogeneracja – prawo i technologia” zorganizowane przez firmę City Brand Energia Odnawialna.

 

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest firma audytorska BIOCONTROL Sp. z o.o. – administrator systemu certyfikacji dla zrównoważonej biomasy stałej www.ksub.pl
Patronat nad wydarzeniem objęła POLSKA RADA PELLETUwww.polskaradapelletu.org
Prelegenci przedstawili tematykę związaną ze stanem prawnym w zakresie nowego systemu wsparcia dla kogeneracji, biogazu i biomasy. Podczas szkolenia była okazja wysłuchać niezwykle ciekawej prelekcji przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, którzy zaprezentowali możliwości wykorzystania drewna w energetyce oraz zamierzenia dotyczące OZE jako podstawowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu.

Przedstawiono również prezentacje nt. aktualnych regulacji prawnych i perspektyw ciepłowni i elektrociepłowni opalanych biomasą; jakości pelletu drzewnego jako paliwa niskoemisyjnego w walce ze smogiem, czy perspektyw inwestycyjnych dla biomasy w małej skali i możliwości dofinansowania projektów.