Geosymposium of Young Researchers “Silesia 2018”!

Szanowni Państwo informujemy, że w dniach 12-14 września w Istebnej, w Beskidach Śląskich odbędzie się międzynarodowa konferencja 11th Geosymposium of Young Researchers “Silesia 2018”!

Mamy przyjemność poinformować, że Polska Rada Pelletu została partnerem merytorycznym wydarzenia.

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie Organizatora tutaj

W imieniu Organizatora konferencji serdecznie zapraszamy!

PELLET W ZNOWELIZOWANEJ USTAWIE O OZE 2018 r.

Polska Rada Pelletu oraz partner organizacyjny firma Biocontrol zapraszają Państwa na szkolenie pt. „Pellet w znowelizowanej Ustawie o OZE 2018 r.”

Celem szkolenia jest omówienie modyfikacji obecnie obowiązujących przepisów zgodnie z przyjętą ustawą w odniesieniu do pelletu jako paliwa biomasowego do zastosowań w energetyce zawodowej raz ciepłownictwie średniej i małej skali. Do najważniejszych punktów szkolenia należą:

– pellet w świetle definicji biomasy w ustawie o OZE 2018;

– kwalifikowalność i pochodzenie w odniesieniu do różnych rodzajów pelletu i zasad nowego systemu wsparcia OZE;

– pellet agro w świetle spełniania obowiązku stosowania biomasy pochodzenie rolniczego dla jednostek powyżej 5 MW;

– pellet drzewny i agro jako paliwo dla jednostek OZE w taryfach FIT i FIP oraz dla Energetyki zawodowej i jednostek kogeneracji – wymagania dotyczące jakości paliwa;

– systemy certyfikacji i weryfikacji pelletu drzewnego i agro – zastosowanie dla ciepłownictwa i energetyki zawodowej;

– pellet w Europie – europejski nadzór nad jakością, kwalifikowalnością i pochodzeniem pelletu – implementacja na terenie RP;

– case study – zastosowanie pelletu jako paliwa w ciepłownictwie średniej skali.

Adresaci szkolenia:

– Przedstawiciele służb zakupowych biomasy dla Jednostek OZE;
– Producenci i dystrybutorzy  pelletu drzewnego i agro;
– Dostawcy biomasy do energetyki zawodowej i ciepłownictwa;
– Dyrektorzy, kadra kierownicza małych ciepłowni i elektrociepłowni;
– Przedstawiciele administracji samorządowej (gminy, gminne ciepłownie i spółki komunalne);
– Koordynatorzy i przedstawiciele Klastrów Energii.

Spotkanie odbędzie się już we wrześniu, a o szczegółach spotkania będziemy Państwa informować na bieżąco w późniejszym terminie. Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej i portali społecznościowych.

ZAPISY NA SZKOLENIE MOŻNA DOKONAĆ ON-LINE: TUTAJ

DYMIĄCE KOPCIUCHY ZNIKAJĄ ZE SKLEPÓW!

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe z dniem 1 lipca 2018 r. wyeliminowało z rynku nieefektywne kotły na drewno i węgiel (kotły nie posiadające klasy 5).

Rozporządzenie weszło w życie 1 października 2017 roku i zakazało produkcji kotłów na paliwa stałe klasy niższej niż piąta. Kotły niższej klasy wyprodukowane przed 1 października 2017 r. można było sprzedawać do 1 lipca 2018 roku. Dzisiaj, powinny one zniknąć ze sklepów i hurtowni!

Rząd stawia na niskoemisyjne źródła ciepła dla budynków mieszkalnych – to właśnie w nich upatruje się przyczyn powstawania niskiej emisji. Najbliższe lata zapowiadają się jako swoista kumulacja programów, eliminujących przysłowiowe „kopciuchy”. Równocześnie z zakazem sprzedaży nieefektywnych urządzeń grzewczych, uruchamiany jest m. in. program Czyste Powietrze, który promuje centralne sieci ciepłownicze, gazowe kotły kondensacyjne i pompy ciepła! Kotły stałopalne najwyższych klas będą montowane w ostateczności!

 

Jak kocioł stałopalny to tylko klasy V!

Klasy to, najprościej mówiąc, standardy emisji oraz minimalne sprawności, które muszą osiągnąć kotły. Zostały one wprowadzone w normie PN-EN 303–5:2012. W zależności od tego, ile dane urządzenie emituje w trakcie pracy OGC (gazowych zanieczyszczeń organicznych), tlenku węgla i pyłu, zostaje ono przypisane do konkretnej klasy. Im wyższa, tym lepiej – kotły klasy trzeciej będą cechowały się większymi emisjami niż kotły klasy czwartej czy piątej. Wraz z ograniczeniem emisji zwiększa się też efektywność energetyczna takich urządzeń.

O ile kotły trzeciej klasy osiągają sprawność około 75%, to kotły klasy piątej mieszczą się w zakresie 88% do nawet ponad 93%. Efektywność kotłów „bez klasy” może być różna (nie jest przebadana), a wynosić może nawet poniżej 50%.
Płynie z tego prosta zależność – im wyższej klasy kocioł posiadamy, tym więcej pozwala on uzyskać ciepła z tej samej ilości paliwa.

Czekamy na efekty!

Walka z niską emisją trwa! Czy będzie skuteczna? Jeżeli mielibyśmy podsumować, to czystymi i efektywnymi technologicznie rozwiązaniami są obecnie kotły klasy V oraz zastosowane do nich odpowiedniej jakości paliwa stałe tj. certyfikowany w systemach ENplus i DINplus pellet drzewny.

 

Źródło: Portal Globenergia

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskiej Rady Pelletu za Nami

W dniu 26.06.2018 r. w Poznaniu odbyło się kolejne Zwyczajne Walne Zebranie Członków PRP, podczas którego zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2017, omówiono sprawy bieżące i zaplanowano działania na kolejne miesiące.

Podczas zebrania przyjęto dwóch nowych członków – firmę KOSTRZEWA Kotły na Pellet oraz Pana Grzegorza Kocota.

Podsumowanie z tego spotkania już niebawem dostępne będzie na stronie www.polskaradapelletu.org

Zapraszamy do członkostwa w Polskiej Radzie Pelletu wszystkie firmy i osoby, którym nie jest obojętny rozwój tej branży w Polsce. Deklarację członkowską można pobrać na stronie: http://polskaradapelletu.org/przystap-do-stowarzyszenia/

CAŁA BRANŻA PELLETU RAZEM!

Seminarium Europejskiej Rady Pelletu (EPC) w Gdańsku zakończone sukcesem!

W dniach 20-23.06.2018 r. w Gdańsku odbyło się coroczne Seminarium członków Europejskiej Rady Pelletu (European Pellet Council).

Głównym organizatorem wydarzenia była w tym roku Polska Rada Pelletu oraz firma BIOCONTROL Sp. z o.o.

W seminarium uczestniczyli członkowie EPC – przedstawiciele europejskich stowarzyszeń branżowych oraz krajowi licencjodawcy, a wśród nich byli przedstawiciele z Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii, Czech, ale również licencjonowany przedstawiciel systemu ENplus z Kanady. Nie zabrakło licznej reprezentacji Polskiej Rady Pelletu w osobach – Marty Stasiak (Uniwersytet Silesia), Agnieszka Jeznach (Biomasa Partner Group Sp. z o.o.), Agnieszka Kedziora-Urbanowicz (wiceprezes Polskiej Rady Pelletu, Biocontrol), Maciej Kosiński (prezes Polskiej Rady Pelletu, Biomass Media Group), Adama Sarnaszka (Biocontrol) oraz przedstawicieli z Instytutu Technologii Drewna).

Podczas trzech dni seminarium odbyły się ciekawe warsztaty techniczne, debaty na temat rozwoju branży pelletu w poszczególnych krajach, omawiane były kierunki zmian w schemacie certyfikacji ENplus, które były obudowane bogatą wymianą doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Podczas trzeciego dnia seminarium odbyło się Walne Zebranie Członków EPC, podczas którego omawiano problem fraudów oraz dalsze kierunki rozwoju schematu certyfikacji ENplus w Europie i na świecie.

Podczas seminarium Zarząd EPC dostrzegł ogromne zaangażowanie Polskiej Rady Pelletu w rozwój branży pelletu drzewnego w Polsce.

W opinii uczestników seminarium i władz EPC tegoroczne seminarium w Gdańsku zakończyło się sukcesem!

Polska Rada Pelletu pragnie podziękować wszystkim osobom, które miały wkład w sukces tego przedsięwzięcia i będzie kontynuować organizację seminarium dla wszystkich członków Stowarzyszenia w następnym roku!