Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu 16.10.2019

W dniu 16.10.2019 podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach odbyło się już drugie w 2019 roku Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu.

W inauguracji spotkania zaszczycił nas obecnością Pan Tomasz Zjawiony Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, który w krótkich słowach okazał wsparcie dla naszej działalności.

W inauguracji spotkania zaszczycił nas obecnością Pan Tomasz Zjawiony Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, który w krótkich słowach okazał wsparcie dla naszej działalności. Następnie wręczono uroczyście certyfikaty dla nowych Członków Stowarzyszenia, tj. firmie MERAL Sp. z o.o. i przedstawicielowi Radosławowi Jechna, firmie Advanced Cyclone Systems i przedstawicielowi Panu Filipowi Szelejewskiemu oraz firmie MAXIMER Sp. z o.o. i przedstawicielom Panu Bogdanowi Brak oraz Marcinowi Przybysz.

Tematy jakie zostały omówione podczas spotkania były związane głównie z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a przede wszystkim:

– Ekspertyza MPiT dotycząca przygotowania i wdrażania inwestycji badawczo-rozwojowych i innowacyjnych dla branży producentów urządzeń grzewczych do 2030

– PRP ze statusem NPA – obowiązki i zadania oraz korzyści z uzyskania statusu National Promoting Association

– Zespół ds. Monitorowania Rynku (fałszerstwa zgłoszone do EPC) – sprawa OBI

– Zmiany w standardzie certyfikacji ENplus – konsultacje publiczne, spotkanie informacyjne

– Rynek pelletu drzewnego w Polsce – ceny surowca, ceny pelletu, stan branży

– Struktura przychodów i kosztów Stowarzyszenia – analiza finansowa

Rok 2019 wiąże się z wieloma przedsięwzięciami jakie podjęliśmy czyli m. in. podpisaniem licznych porozumień, zdobyciem statusu National Promoting Association czyli pełnoprawnego przedstawiciela schematu certyfikacji ENplus na Polskę z ramienia Europejskiej Rady Pelletu, a także w udziale w wielu wydarzeniach branżowych gdzie mogliśmy podkreślać wartość dodatnią misji naszego Stowarzyszenia. Przed nami końcowy kwartał i liczymy, iż kontynuując naszą pracę jesteśmy w stanie jeszcze bardziej wpłynąć na rozwój branży pelletu.

Jest nam również niezmiernie miło, iż otrzymaliśmy specjalne podziękowania za czynny udział merytoryczny, oraz współpracę podczas Kongresu z rąk Pana Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma klikając na link podziękowania

Uchwała antysmogowa projekt dla Woj. Pomorskiego – dlaczego pomija paliwa OZE w postaci biomasy (pellet, drewno kominkowe)?

Rozpoczęły się konsultacje publiczne związane z opiniowaniem projektu tzw. Uchwał antysmogowych, która ma niebawem przyjąć Zarząd Województwa Pomorskiego. W Internecie pojawiły się projekty tych uchwał, które w ocenie Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu zawierają kardynalne niedomówienia, których konsekwencje w bardzo negatywnym stopniu odczują zarówno mieszkańcy naszego województwa, jak również Jednostki Samorządowe.

Polska Rada Pelletu jako stowarzyszenie producentów, dystrybutorów pelletu oraz producentów urządzeń na pellet i Jednostek naukowo badawczych, jest w pełni zaangażowana w promocję czystych paliw odnawialnych i podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do redukcji smogu w Polsce oraz walki z tzw. niską emisją.

W pełni popieramy inicjatywy organizacji i lokalnych aktywistów. Jednakże jesteśmy przeciwni wykorzystywaniu tzw. Uchwał antysmogowych do ukrytej promocji paliw kopalnych jakimi są olej opałowy i gaz ziemny, które docelowo musiałyby być w przyszłości wycofane z użycia w ciepłownictwie rozproszonym na terenie Unii Europejskiej (od roku 2050). Takie działania powodują daleko idące negatywne konsekwencje zarówno dla producentów i dystrybutorów tego czystego i ekologicznego paliwa odnawialnego, jak i dla mieszkańców województwa, którzy zainwestowali w ogrzewanie swoich posesji pelletem drzewnym. Wymiany te często odbyły się poprzez skorzystanie z dotacji na wymianę starych urządzeń źródeł ciepła w ramach programów dotacji udzielanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją Polskiej Rady Pelletu, w której zawarte są postulaty i inne informacje na temat Uchwały Antysmogowej. Poniżej link:

Publikacja Polskiej Rady Pelletu dot. Uchwały Antysmogowej dla Województwa Pomorskiego

Serdecznie zapraszamy na konsultacje publiczne schematu ENplus

Chcesz poznać nowe wymagania standardu ENplus® i mieć wpływ na ich zapisy, zgłosić swoje uwagi skutecznie – przyjedź na spotkanie organizowane przez Polską Radę Pelletu, które odbędzie się w budynku PGNiG w Warszawie w dniu 25.11.2019 r. o godzinie 11.00.

Informujemy, iż ENplus® do dnia 30 listopada 2019 r. poddawany jest procesowi konsultacji publicznych, co zapewnia każdemu podmiotowi działającemu na rynku pelletu wyjątkową możliwość odkrywania i komentowania poprawionych procedur i wymagań schematu. Ostateczna wersja zmian w standardzie zostanie opublikowana wiosną 2020 r.

Do konsultacji poddano trzy standardy, które zostały połączone odpowiednio z kwestionariuszami i skupiają się na głównych zmianach wprowadzonych przez proces. Całość ta umożliwi osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości systemu w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju na rynku pelletu drzewnego.

W związku z reprezentacją przedstawiciela Polskiej Rady Pelletu w Komitecie Technicznym EPC ds. rewizji standardu ENplus® – Pani Agnieszki Kędziora-Urbanowicz, zapraszamy na spotkanie w ramach trwających konsultacji publicznych  w celu wypracowania wspólnych uwag ze strony Polski do projektu standardu ENplus® w zakresie projektowanych zmian w:

– wymaganiach dla zakładowej kontroli produkcji,

– parametrach jakościowych pelletu drzewnego,

– wymaganiach dotyczących identyfikowalności,

– etykietowania każdej partii pelletu drzewnego,

– innych.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: info@polskaradapelletu.pl najpóźniej do dnia 21.11.2019 r.

Koszt udziału w spotkaniu:

Członek Polskiej Rady Pelletu: 100,00 PLN netto

Inny podmiot nie będący członkiem PRP: 250,00 PLN netto

Jeżeli nie mają Państwo możliwości uczestnictwa w spotkaniu, to zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach poprzez formularz on-line:

Kliknij tu, aby wziąć udział w konsultacjach on-line (wersja EN)

Kliknij tu, aby przeczytac więcej informacji odnosnie konsultacji na stronie ENplus (wersja EN)

Szkolenie dla Pełnomocników systemu jakości ENplus

W dniach 4-5.11.2019 r. w Instytucie Technologi Drewna (obecnie Sieci Badawczej Łukasiewicza – Instytut Technologii Drewna) w Poznaniu odbyła się już druga edycja autoryzowanego przez European Pellet Council (EPC) szkolenia dla Pełnomocników ENplus®.

Dwudniowe warsztaty szkoleniowe z ramienia EPC poprowadzili trenerzy:

Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, wiceprezes Polskiej Rady Pelletu, autoryzowany auditor systemów ENplus/ DINplus, ekspert ds. systemów zarządzania jakością i zakładowej kontroli produkcji

Marcin Łazicki, ekspert zewnętrzny Polskiej Rady Pelletu, były wieloletni kierownik produkcji pelletu w jednej z największych fabryk w Polsce, specjalista ds. granulacji i zarządzania produkcją

Seminarium szkoleniowe otworzyła Pani Catelina-Elena Dumitru, ENplus® Certification manager, która zaprezentowała stan branży pelletu na tle Europy i świata, a także po krótce przedstawiła kierunki zmian w standardzie ENplus® Handbook, wersja 3.0.

Pierwszego dnia odbyły się wykłady z zakresu wymagań schematu certyfikacji ENplus® Handbook, wersja 3.0. oraz omówiono szczegółowo z przykładami punkty zakładowej kontroli produkcji w całym procesie produkcyjnym od przyjęcia surowca do ekspedycji wyrobu gotowego. Drugiego dnia przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące utrzymania ruchu na fabryce pelletu oraz zarządzania produkcją pelletu. Tego dnia uczestnicy mieli okazję wizytować laboratorium akredytowane Instytutu Technologii Drewna, podczas której Pan Wojciech Cichy omówił metody badawcze, wg których badany jest pellet drzewny w ramach badań rocznych.

Następnie dzięki uprzejmości firmy G2B Production Sp. z.o.o. z Rzeczenicy, która zgodziła się na wypożyczenie sprzętu laboratoryjnego, uczestnicy mieli okazję w grupach przećwiczyć wykonywanie badań w ramach laboratorium zakładowego certyfikowanej produkcji pelletu pod okiem trenerów.

Następnie po serii wykładu z zakresu zarządzania produkcją i zasad utrzymania ruchu przeprowadzonego przez Marcina Łazickiego, uczestnicy w grupach pracowali nad arkuszem punktów kontrolnych zakładowej kontroli produkcji, w którym omawiano kolejne punkty kontrolne oraz sposób ich monitorowania.

Również w drugim dniu szkolenia dzięki uprzejmości certyfikowanego producenta ECO POWER PLANT Sp. z o.o. i Pana Damiana Bednarciaka, Pani Elena odbyła wizytę w zakładzie produkcji pelletu w Orzeszkowie.

Oprócz wyczerpujących dni wykładowych i warsztatowych, wszyscy uczestnicy wraz z organizatorami mieli przyjemność poznać zakątki pięknego Poznania i zasmakować lokalnych dań.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE EUROPEAN PELLET COUNCIL
ORAZ WSZYSTKIM PARTNEROM I UCZESTNIKOM.

ZAPRASZAM NA KOLEJNĄ EDYCJĘ JUŻ W CZERWCU 2020!

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. „Fabryka Pelletu od A do Z”

Mamy zaszczyt poinformować, iż Polska Rada Pelletu objęła patronatem warsztaty szkoleniowe pt.:

Fabryka Pelletu od A do Z

Warsztaty odbędą się w 18-19 listopada 2019 r. w Centrum Szkoleniowym PGNiG w Warszawie.

CELEM WARSZTATÓW JEST:

  • szczegółowe omówienie zasad utrzymania ruchu z wykorzystaniem narzędzi tj. preventive maintenance, operator maintenance,
  • omówienie zasad przeglądów maszyn,
  • tworzenie harmonogramów przeglądów technicznych, remontów, przezbrojeń czy mikro-przestojów,
  • poznanie zakresów szkoleń operatorów,
  • poznanie zasad Zakładowej Kontroli Produkcji w kontekście zapewnienia jakości pelletu drzewnego w sytuacjach awarii, usterek i przestojów,
  • zdobycie praktycznej wiedzy jak dbać, eksploatować, obsługiwać i dokonać odpowiedniego wyboru matrycy w zależności od surowca.

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM SZKOLENIA:

Szczegółowy program spotkania wraz z informacjami dla uczestników znajduje się tutaj

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje odnośnie szkolenia, rejestracji, a także organizatora znajdują się tutaj