Polska Rada Pelletu (Polish Pellet Council) to stowarzyszenie polskiej branży peletu, które zostało założone 2 czerwca 2017 r. Członkami Polskiej Rady Pelletu są firmy, które zajmują się produkcją, handlem i dystrybucją peletu drzewnego, producenci urządzeń grzewczych na pelet, producenci pieców kominkowych, instalatorzy, producenci technologii do granulowania, ale także inne podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje aktywnie działające w branży peletu i zaangażowane w rozwój tego sektora przemysłu.

  • reprezentacja interesów branży peletu przed organami publicznymi szczebla rządowego, samorządowego oraz unijnego, w tym instytucjami kontroli i nadzoru rynku, przed podmiotami, niepublicznymi oraz przedstawicielami innych sektorów gospodarczych,

  • promocja peletu jako paliwa ekologicznego

  • wspieranie podmiotów działających na rynku peletu,

  • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, promocyjnej i edukacyjnej.

© Copyright - Polska Rada Pelletu