Przedstawiciele PRP na spotkaniu z Pełnomocnikiem ds. Smogu

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 25 maja br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Rady Pelletu z Pełnomocnikiem ds. Smogu Panem Piotrem Woźnym. 

Z ramienia Polskiej Rady Pelletu w spotkaniu uczestniczyli:

  • Dr Iwona Jelonek – członek zwyczajny PRP, ekspert ds. uchwał antysmogowych
  • Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – wiceprezes PRP
  • Adam Sarnaszek – członek założyciel PRP

Podczas spotkania rozmawiano o przyszłych wspólnych działaniach w ramach programu walki ze smogiem, które są spójnym punktem rządu oraz Polskiej Rady Pelletu. Działania będą realizowane w ramach programu „Czyste Powietrze”, w którym opisany katalog działań nie stanowi zamkniętej listy i będzie uzupełniany w zależności od pojawiających się potrzeb. W ramach tego katalogu wpisują się również dotychczas realizowane działania edukacyjne i informacyjne Polskiej Rady Pelletu.

Do tej pory ustalono trzy najważniejsze kategorie działań, które trzeba podjąć, by sytuacja zaczęła zmieniać się na lepsze:

  • zmiany w prawie: tutaj należy wymienić ustalenie standardów emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe oraz ustalenie norm jakościowych dla paliw stałych
  • uruchomienie mechanizmu sfinansowania przez administrację publiczną (rządową i samorządową) całości kosztów termomodernizacji domów osób najbardziej potrzebujących
  • edukacja i działania świadomościowe.

Przedstawiciele Polskiej Rady Pelletu w ramach powyższych założeń przedstawili zarówno potencjał jak i potrzeby polskiej branży pelletu drzewnego, m.in.: potrzebę edukacji w zakresie wykorzystania pelletu drzewnego jako paliwa stałego, korzyści aukcjonujących już systemów zapewniania jakości pelletu drzewnego tj. ENplus czy DINplus, w których pewne mechanizmy zapewniające identyfikowalność partii można by wykorzystać przy kontroli jakości innych paliw stałych w ramach procedowanej ustawy o monitorowaniu jakości paliw stałych.

Pełnomocnik ds. Smogu – Pan Piotr Woźny bardzo entuzjastycznie przyjął postulaty przedstawicieli PRP, czego dowodem jest wspólna inicjatywa przygotowania w najbliższych miesiącach w ministerstwie konferencji nt. zapewniania jakości pelletu drzewnego w kontekście wykorzystania jego pewnych mechanizmów do kontroli paliw stałych oraz przedstawienia kondycji i potencjału rynku pelletu drzewnego w Polsce i w Europie.

Kolejne spotkanie z Pełnomocnikiem ds. Smogu – Panem Piotrem Woźnym jest planowane w lipcu br.

 

 

Doktorat wdrożeniowy nt. ekologicznych paliw do kotłów na pellet realizowany przez członka założyciela PRP – Adama Noconia

Z przyjemnością informujemy, że Nasz członek założyciel Mgr Adam Nocoń (producenta kotłów BUDMET NOCOŃ)w ramach przygotowywanego na Uniwersytecie Śląskim doktoratu wdrożeniowego prowadzi badania nad ekologiczną mieszanką pelletu przeznaczoną jako paliwo do automatycznych kotłów centralnego ogrzewania. Mieszanka ta ma charakteryzować się wysoką wydajnością energetyczną i niskim stężeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki badaniom nie tylko otrzymamy bardziej przyjazne środowisku paliwo, lecz również przedłużymy żywotność urządzeń służących do jego spalania, spełniając tym samym dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie tzw. ekoprojektu.

Zapraszamy do ciekawego artykułu – TUTAJ

 

Jak podkreśla dr hab. Iwona Jelonek, są to studia realizowane w trybie dziennym, dlatego osoby, które zdecydują się podjąć takie wyzwanie, muszą być świadome, że w pewnym sensie pracować będą na dwóch etatach. Muszą pogodzić bowiem prowadzenie badań naukowych z obowiązkami wynikającymi z zatrudnienia w firmie – i to co najmniej przez okres czterech lat. – Panowie, którzy wzięli udział w pierwszej edycji programu, udowadniają, że łączenie tych dwóch przestrzeni jest możliwe. Obserwuję, jak pracują i chciałabym ich pochwalić za zaangażowanie, doświadczenie oraz świetne pomysły rozwiązania nurtujących nas zagadnień naukowych – przekonuje adiunkt z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii WNoZ UŚ, pełniąca także rolę opiekuna naukowego mgr. Adama Noconia i mgr. Wojciecha Szulika.

Zapraszamy do ciekawego artykułu – TUTAJ

Członek wspierający PRP – Laboratorium Akredytowane ITD uzyskało status „testing body” European Pellet Council

European Pellet Council wpisał Laboratorium Akredytowane Instytutu Technologii Drewna na listę tzw. „testing bodies” – 24 laboratoriów z Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady, upoważnionych do badania peletów w celu uzyskania lub podtrzymania certyfikatu ENplus®.

  

 

Instytut Technologii Drewna wykonuje JUŻ badanie peletów drzewnych na zgodność z wymaganiami normy EN ISO 17225-2:2014-07 oraz z wymaganiami certyfikatu ENplus® wydawanego przez European Pellet Council

Laboratorium Akredytowane Instytutu Technologii Drewna posiada akredytację w zakresie wymagań PN-EN ISO 17225-2:2014-07 Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 088 w zakresie wymagań Certyfikatu ENplus® European Pellet Council

 

Zapytania ofertowe prosimy kierować do:

mgr inż.  Agnieszka Jankowska

+48.61 849 24 18
a_jankowska@itd.poznan.pl

 

Adres do korespondencji:

Instytut Technologii Drewna
Zakład Bioenergii
ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań

 

CHCESZ WYKONAĆ BADANIA – WYPEŁNIJ STOSOWNY FORMULARZ!

Wniosek na wykonanie badań

Seminarium Europejskiej Rady Pelletu w Gdańsku w czerwcu 2018 r.

Drodzy Członkowie,

Informujemy, że już w dnia 20-22.06.2018 r. w Gdańsku odbędzie się Seminarium Europejskiej Rady ds. Pelletu wraz z Walnym Zebraniem.

Jak zwykle seminarium to wspaniała okazja dla nas wszystkich, aby poświęcić czas na burzę mózgów w miłej atmosferze, głównie w planowaniu przyszłych działań w branży pelletu drzewnego, który jak widać od kilku lat dynamicznie się rozwija.

Podczas seminarium będą omawiane zagadnienia związane z:

–          rewizją schematu certyfikacji i podręczników ENplus

–          kierunki rozwoju rynku pelletu drzewnego w Polsce i w Europie

–          przepisy prawne w tym zakresie.

 

Relacja ze spotkania ukaże się na stronach PRP tuż po wydarzeniu.

 

---

 

III Forum pelletu 18-19.06, Gdańsk pod patronatem Polskiej Rady Pelletu

W dniach 18-19 czerwca w Gdańsku odbędzie się coroczne największe branżowe spotkanie dla producentów i dystrybutorów pelletu z całej Europy. Organizatorem wydarzenia jest Magazyn Biomasa, a Polska Rada Pelletu objęła patronat nad wydarzeniem.

 

 

Już po raz trzeci najwięksi producenci i dystrybutorzy pelletu wezmą udział w dyskusji poświęconej najnowszym zagadnieniom z dziedzin technologii, produkcji, sprzedaży pelletu drzewnego, certyfikacji, marketingu i prawa.  Podczas konferencji wystąpią mi.in. przedstawiciele European Biomass Association (AEBIOM), Swedish Bioenergy Association (SVEBIO), Wood Pellet Association of Canada, nie zabraknie również głosu Polskiej Rady Pelletu.

 

 

Spotkanie jest skierowane do producentów i dystrybutorów pelletu oraz kotłów i pieców na pellet, dostawców technologii i urządzeń do pelletowania, firm certyfikujących i patentowych, a także polskich i europejskich stowarzyszeń producenckich. Więcej szczegółów oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie Organizatora tutaj.