POLSKA RADA PELLETU partnerem „Forum prawa i technologii – biogaz, biomasa, kogeneracja”, 7-8.12.2017 r., Zakopane

 

POLSKA RADA PELLETU była partnerem Forum prawa i technologii – Biogaz, Biomasa, Kogeneracja, które odbyło się 7-8 grudnia br. w najwyżej położonym hotelu w Polsce TATRA*** w Zakopanem.

 

 

W programie m.in.:

Założenia nowego systemu wsparcia dla kogeneracji po 2018 roku.

Główne założenia i kierunki zmian do rozporządzenia wykonawczego do art. 119 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 925, 1579 i 1753 wraz z późniejszymi zmianami) dotyczące dokumentowania biomasy na cele energetyczne, kryteriów zrównoważonego pozyskania oraz zasad certyfikacji biomasy AGRO,
Stan biogazowni rolniczych w Polsce, wg. rejestru prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
Nowelizacja Ustawy OZE – najważniejsze zmiany dla biomasy i biogazu,
Modele uwierzytelniania pochodzenia biomasy „agro”,
Możliwości dofinansowania projektów inwestycyjnych,
Pellet drzewny klasy A1 – nowoczesnym paliwem niskoemisyjnym w walce ze smogiem,
Technologie spalania biomasy w małej skali,
Modernizacja istniejących ciepłowni w celu dostosowania ich do zasilania biomasą,
Technologie kogeneracji i trigeneracji w ciepłownictwie i przemyśle.

 

Organizatorem wydarzenia była firma CITY BRAND ENERGIA ODNAWIALNA – PEŁNA AGENDA WYDARZENIA, REJESTRACJA I WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW znajdziecie na stronie organizatora: http://oze.city-brand.pl/wydarzenia/forum-prawa-i-technologii-biogaz-biomasa-kogeneracja/

 

PROGRAM KONFERENCJI MOŻNA POBRAĆ – TUTAJ