WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PRP

Informujemy, że w dniu 05.12.2017 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiej Rady Pelletu. 

Zrealizowano następujący porządek obrad:

 • Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum.
 • Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Podjęcie uchwał.
 • Sprawozdanie Zarządu z bieżących działań Stowarzyszenia, a w tym:
  1. Uzyskanie statusu członka Europejskiego Stowarzyszenia ds. Biomasy oraz Europejskiej Rady Pelletu AEBIOM & EPC.
  2. Sprawozdania z udziału Zarządu Stowarzyszenia w Konferencji AEBIOM „European Bioenergy Future 2017” oraz „Pellet Workshop” w dniach 20-22.11.2017 r. w Brukseli, podczas których odebrano oficjalnie potwierdzenie członkostwa Polskiej Rady Pelletu w AEBIOM & EPC.
  3. Omówienie Planu działań Stowarzyszenia Polskiej Rady Pelletu na rok 2018
 • Rozpatrzenie wolnych wniosków członków oraz zaproszonych gości.
 • Zamknięcie Zebrania.

W ramach przyjętego planu działań Stowarzyszenia POLSKA RADA PELLETU na rok 2018, powołano trzy Grupy Robocze:

Grupa Robocza ds. Jakości Paliw Stałych i Technologii Produkcji;

– Grupa Robocza ds. Przepisów Prawnych;

– Grupa Robocza ds. Promocji i Edukacji.

W wyniku prac w ww. grupach Polska Rada Pelletu będzie realizować cele statutowe, ale przede wszystkim będzie dążyć do wypracowania wspólnych korzyści dla całej branży pelletu drzewnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem interesów jej Członków.

 

Do poszczególnych grup zgłoszono następujących kandydatów:

Nazwa: Grupa Robocza ds. Jakości Paliw Stałych i Technologii Produkcji Grupa Robocza
ds. Przepisów Prawnych
Grupa Robocza ds. Promocji i Edukacji
  Przewodniczący:
Agnieszka Kędziora-Urbanowicz
Przewodniczący:
Sergiusz Zinowczyk
Przewodniczący:
Maciej Kosiński
1. Iwona Jelonek – członek 1. Iwona Jelonek – członek 1. Iwona Jelonek – członek
2. Marta Stasiak – członek 2. Agnieszka Jeznach – członek 2. Agnieszka Jeznach – członek
3. Anna Rozkosz – członek 3. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – członek 3. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – członek
4. Wojciech Cichy – członek 4. Anna Rozkosz – członek 4. Adam Sarnaszek – członek
5. Adam Nocoć – członek 5. Adam Nocoń 5. Robert Rogosz – członek
6. Marcin Łazicki – ekspert zewnętrzny 6. Marcin Łazicki – ekspert zewnętrzny 6. Sergiusz Zinowczyk
7. Sergiusz Zinowczyk 7. Adam Sarnaszek – członek 7. Wiktor Andrych – ekspert zewnętrzny
  8. Michał Tarka – członek  

Spotkania poszczególnych grup roboczych będą organizowane przez przewodniczących i odbywać się będą raz w kwartale, najbliższe spotkanie planowane jest na marzec 2018 r.