Seminarium szkoleniowe pt.”Biogaz, Biomasa, Kogeneracja – prawo i technologia” pod patronatem Polskiej Rady Pelletu

W dniach 7-8.12.2017 r. w Zakopanem odbyło się seminarium szkoleniowe pt. “Biogaz, Biomasa, Kogeneracja – prawo i technologia” zorganizowane przez firmę City Brand Energia Odnawialna.

 

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest firma audytorska BIOCONTROL Sp. z o.o. – administrator systemu certyfikacji dla zrównoważonej biomasy stałej www.ksub.pl
Patronat nad wydarzeniem objęła POLSKA RADA PELLETUwww.polskaradapelletu.org
Prelegenci przedstawili tematykę związaną ze stanem prawnym w zakresie nowego systemu wsparcia dla kogeneracji, biogazu i biomasy. Podczas szkolenia była okazja wysłuchać niezwykle ciekawej prelekcji przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, którzy zaprezentowali możliwości wykorzystania drewna w energetyce oraz zamierzenia dotyczące OZE jako podstawowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu.

Przedstawiono również prezentacje nt. aktualnych regulacji prawnych i perspektyw ciepłowni i elektrociepłowni opalanych biomasą; jakości pelletu drzewnego jako paliwa niskoemisyjnego w walce ze smogiem, czy perspektyw inwestycyjnych dla biomasy w małej skali i możliwości dofinansowania projektów.