II edycja forum: Kogeneracja w przemyśle i ciepłownictwie, 13-14 grudnia 2018 r. Wisła

Od stycznia 2019 r., system wsparcia dla kogeneracji ulegnie całkowitej przebudowie. Zmieni się forma wsparcia, zakres, a także sposób rozliczania – warto zatem zapoznać się z najnowszymi regulacjami, które powinny ustabilizować rynek na co najmniej kilkanaście lat. Miło nam poinformować, że Polska Rada Pelletu objęła patronat nad wydarzeniem a przedstawiciel rady wygłosi prelekcję  dotyczącą wymagań międzynarodowych systemów kontroli jakości w kontekście wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji pelletu.

W projekcie przewidziano m.in.:

 • Kryterium emisyjności – ze wsparcia udzielanego jako premia kogeneracyjna lub premia gwarantowana skorzysta jedynie wytwórca, którego jednostka spełniać będzie jednostkowy wskaźnik maksymalnej emisyjności wynoszący 450 kg CO2 na 1 MWh wytwarzanej energii elektrycznej;
 • Proces prekwalifikacji jednostek do aukcji;
 • Cały wolumen energii w stosunku do którego zadeklarowano gotowość do dostarczenia  mocy elektrycznej do systemu będzie wyłączony ze wsparcia kogeneracji;
 • Kwestia wsparcia odbiorców wykorzystujących energię elektryczną z kogeneracji na własne potrzeby – rozgraniczenie mocy do 1MWe i powyżej;
 • Dla kogo nowe systemy wsparcia: Pay as bid (premia kogeneracyjna) oraz feed-in premium (premia gwarantowana);
 • Doprecyzowanie definicji nowej i istniejącej instalacji, a także modernizacji;
 • Maksymalny okres wsparcia;
 • Kumulacja pomocy publicznej w stosunku do kogeneracji.

 Zapraszamy Państwa 13-14 grudnia do Wisły do Hotelu Vestina.

Szczegółowe informacje  na temat wydarzenia  oraz formularze rejestracyjne znajdują się tutaj

 

Za nami pierwsza edycja Fabryki Pelletu od A do Z

W dniach 19-20 listopad w Dworze Podstolice odbyła się pierwsza edycja warsztatów Fabryka Pelletu od A do Z. Organizatorem spotkania był Magazyn Biomasa, a patronat nad wydarzeniem objęła Polska Rada Pelletu. 

Podczas spotkania przedstawiciele branży drzewnej omawiali kwestie dotyczące wszystkich etapów produkcji pelletu wraz z trudnościami jakie mogą występować na poszczególnych etapach procesu. Miło nam jest państwa poinformować, że na spotkaniu przedstawiciel BIOCONTROL – pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz przedstawiła proces zakładowej kontroli produkcji przez monitorowanie punktów kontrolnych oraz kontroli jakości pelletu drzewnego produkowanego w klasie A1.

Już dziś zachęcamy państwa do udziału w kolejnej edycji warsztatów, która odbędzie się wiosną przyszłego roku.

Zapraszamy również na relację z wydarzenia dostępną tutaj

Zapytanie ofertowe – OBSŁUGA PRAWNA STOWARZYSZENIA POLSKA RADA PELLETU

ZAMAWIAJĄCY:

POLSKA RADA PELLETU

ul. Waszyngtona 34-36

81-342 Gdynia

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa prawna lud radców prawnych, w szczególności:

1- opracowywanie opinii prawnych i udzielanie konsultacji prawnych, w tym analizy dokumentów;

2-  uczestniczenie w charakterze doradcy w prowadzonych postępowaniach, negocjacjach oraz reprezentowanie w tych postępowaniach i negocjacjach;

3- opracowywanie projektów umów oraz wszelkich innych dokumentów o charakterze prawnym

 

Przedstawienie oferty na ww. działania – stawka godzinowa netto lub miesięczny ryczałt netto

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie spraw procesowych przez adwokatów lub radców prawnych, w szczególności:

 • Prowadzenie spraw administracyjnych, podatkowych;
 • Prowadzenie spraw sądowych (cywilnych, karnych, administracyjnych, podatkowych), egzekucyjnych przed organami ścigania

 

Przedstawienie oferty na ww. działania – wynagrodzenie netto uzgadniane każdorazowo w zależności od charakteru sprawy lub stawka godzinowa netto.

 

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 19.11.2018 r.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@polskaradapelletu.org

Zamawiający ma prawo do wydłużenia terminu składania ofert w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 21.11.2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przekazane zainteresowanym stroną drogą e-mailową.

 

Z poważaniem,

Zarząd PRP

Kolejne Walne Zebranie Członków PRP za Nami

Informujemy, że w dniu 23.10.2018 r. podczas poznańskich targów Pol-Eco System odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskiej Rady Pelletu.

 

AGENDA ZEBRANIA WALNEGO POLSKIEJ RADY PELETU PRZEDSTAWIAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum, Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Zebrania, Przyjęcie porządku obrad
 • Krótkie prezentacje nowych członków:

 1. Członek wspierający: Firma E.H.W. GmbH reprezentowana przez Pana Antonio Vinci
 2. Członek wspierający: Firma Pavan Consulting S.r.l. reprezentowana przez Panią Annę Klimow oraz Pana Giovani Pavan
 3. Członek wspierający: firmy SCHMID, reprezentowana przez Pana Tomasza Kapustę
 4. Członek wspierający: firma ANPOL, reprezentowana przez Pana Rajmunda Andrycha
 • Sprawozdanie Zarządu z bieżącej działalności:
  1. Omówienie spraw bieżących
  2. Przedstawienie strategii marketingowej Stowarzyszenia
  3. Zespół ds. Monitorowania Rynku (fałszerstwa zgłoszone do EPC)
 • Rozpatrzenie wolnych wniosków
 • Zamknięcie Zebrania

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia na czynny udział w dyskusjach i zaangażowanie.

Polska Rada Pelletu na Targach Biznes EXPO

 

Polska Rada Pelletu jest uczestnikiem na Targach Biznes EXPO, które odbywają się w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. To już kolejna edycja, podczas której o możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska i rozmowy z Przedstawicielem PRP. Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia znajdą Państwo na stronie Organizatora tutaj