1000 certyfikatów ENPlus®!

System certyfikacji pelletu ENplus® osiągnął znaczący sukces – 1000 certyfikowanych firm na świecie

Bruksela: 15-06-2020

System certyfikacji ENplus® potwierdził swoją wiodącą rolę w globalnym systemie monitorowania wysokiej jakości pelletu drzewnego poprzez osiągnięcie w czerwcu 2020 r. ponad 1000 wydanych certyfikatów. W ciągu zaledwie dziesięciu lat. ENplus® zdominował rynek dzięki swojemu systemowi certyfikacji, a ostatnie liczby są tego dowodem.

Obecnie system certyfikacji pelletu ENplus® obejmuje 526 producentów pelletu, 465 firm handlowych oraz 3 dostawców usług z 46 krajów. Całkowita produkcja certyfikowanego pelletu drzewnego wynosi ponad 12 milionów ton, co stanowi około 77% europejskiego rynku ciepła. *

Tak jak w 2019 roku, największym producentem pelletu z certyfikatem ENplus® są Niemcy produkując łącznie ponad 2,7 mln ton. Austria ponownie zajęła drugie miejsce, tuż przed Rosją, Francją i Polską. Oprócz Francji wszystkie kraje w pierwszej piątce, w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększyły produkcję pelletu, jednak największy przyrost certyfikowanych firm w ciągu ostatniego roku odnotowano w Polsce, co świadczy o rosnącym potencjale produkcyjnym Polski jako producenta najwyższej jakości pelletu drzewnego.

“Europa zmierza w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości, która przewiduje coraz większe wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła I energii elektrycznej. Znaczna liczba aktywnych certyfikatów dowodzi, że wysokiej jakości pellet drzewny jest częścią tej przyszłości, ponieważ rynek wymaga jakości na każdym etapie, począwszy od produkcji, na dostawie kończąc. Dlatego normy I procedury ENplus® są bardzo doceniane.” – powiedziała Catalina-Elena Dumitru, dyrektor system certyfikacji.

Certyfikacja oparta jest na normie ISO 17225-2, ale znacznie wykracza poza dodatkowe wymagania. Producenci, handlowcy I usługodawcy mogą uzyskać certyfikat dla 3 różnych klas jakości, z których większość to ENplus® A1 – czyli najwyższa klasa jakości.

Aby nadążyć za rozwojem systemu certyfikacji administrator systemu ENplus® organizuje regularne szkolenia dla certyfikowanych firm i partnerów. Podmioty z certyfikatem muszą dodatkowo posiadać odpowiedni system zarządzania, który obejmuje działania samokontrolne i doskonalące.

Wysoka wartość systemu certyfikacji jest chroniona przez stałe zaangażowanie Zarządu ENplus® oraz Krajowych Przedstawicielstw, którzy monitorują rynek pod katem ewentualnych fałszerstw i prób podszywania się pod znak jakości. Do czerwca 2020 r. zidentyfikowano i skutecznie wyeliminowano ponad 680 przypadków takich oszustw i incydentów. Nieuczciwe podmioty, które dopuszczały się takich praktyk trafiają na tzw. „czarna listę”, która jest dostępna na stronie internetowej ENplus®.

Obecnie trwa rewizja wymagań standardu certyfikacji, która jest już prawie ukończona, nowe dokumenty mają zostać opublikowane latem 2020 r.

*dane szacunkowe na 2020 r., Raport Bioenergy Europe Pellet 2020

Wesołych Świąt Wielkanocnych

NOWA DATA TARGÓW WOOD TECH!

W obliczu trudnej sytuacji która nas wszystkich dotyczy oraz w trosce i odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo wystawców, odwiedzających oraz firm współpracujących, organizator wydarzenia WOOD TECH 2020, PTAK Warsaw Expo podjął decyzję przeniesienia terminu targów z pierwotnej daty 13-15 maja 2020 na 3-5 listopada 2020.

„Wierzymy że te kilka miesięcy uspokoi sytuację i pozwoli nam wszystkim na powrót do aktywności dnia codziennego i realizacji obowiązków zawodowych z poczuciem pełnego bezpieczeństwa. Wszelkie zmiany nastąpiły w wyniku konsultacji z branżą, a jako organizator mamy pełne poparcie naszej decyzji ze strony wystawców  i firm współpracujących. Nadchodzące miesiące wykorzystamy na udoskonalenie formuły WOOD TECH, rozbudowanie listy firm wystawienniczych i wzbogacenie programu merytorycznego. Na chwilę obecną zainteresowanie WOOD TECH jest duże, co nas bardzo cieszy i umacnia w przekonaniu, że otwierając sezon jesienny w PTAK Warsaw Expo pozwolimy wielu firmom na zdobycie nowych kontraktów i dodatkową sprzedaż napędzoną obecnością na premierowej edycji WOOD TECH WARSAW EXPO.”- mówi Dyrektor targów Łukasz Filipowicz.

System ENplus®, a wybuch pandemii – zmiany w procedurach.

Z powodu wybuchu pandemii, a tym samym ograniczeniami medycznymi oraz podróznymi, biuro ENplus® zdecydowało się oficjalanie odnieść do ostatnich wydarzeń. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat certyfikacji systemu i zmianach w nim w trakcie trwania pandemii.

Audyty

Audyt wstępny zostanie przełożony o 3 miesiące.
Jednostka certyfikująca może wyznaczyć zdalną inspekcję zastępującą inspekcję na miejscu, pod warunkiem że możliwe jest wykonanie wideokonferencji. Po upływie 3 miesięcy wyniki inspekcji zostaną poddane ponownej ocenie.

Termin kontrolny przypadający podczas trwania pandemii zostaje wydłużony o 3 miesiące.

Odnowienie certyfikatów objętych ograniczeniami może zostać przedłużone na okres trzech miesięcy przed jego wygaśnięciem

Zawieszenia i odwołania

Zawieszenia, które wymagają działań naprawczych na miejscu, pozostają w mocy do czasu, gdy może nastąpić weryfikacja działań naprawczych.

Jednostka certyfikująca może wyznaczyć alternatywny zdalny audyt, pod warunkiem że ma pewność, że dostępna jest wystarczająca ilość dowodów.

Ostateczny termin weryfikacji niezgodności typu C zostaje przedłużony o trzy miesiące.

Brak weryfikacji działań naprawczych z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 nie prowadzi do cofnięcia certyfikatu.

Właściwe kierownictwo powinno poinformować pisemnie zainteresowane certyfikowane firmy z wygasłym certyfikatem, że nie będą podlegały automatycznemu rozwiązaniu umowy licencyjnej, dopóki te wytyczne będą obowiązywać.

Krajowe lub lokalne zagrożenia (odwołania lotów, zagrożenia dla zdrowia itp.) powinny również zostać uwzględnione w ocenie jednostki certyfikującej.

Podsumowanie targów KOMINKI 2020

Jedyne w Polsce targi płonące żywym ogniem. To tutaj, mimo iż środek zimy, ciepło rozgrzewa zarówno zwiedzających, jak i wystawców przez 4 dni imprezy. Kominki w paw. 5a dzięki specjalnej instalacji zamontowanej w hali, mogły prezentować pełnię swoich możliwości. Eksponaty uwodziły nie tylko designem, ale także dużym wyborem opalania. A wszystko to w oparciu o ekologiczne standardy dyktowane Ekoprojektem. W czasie wydarzenia odbyły się Polskie Premiery Targowe, wystawa EcoKominki+. Ponadto zaprezentowano także najnowsze trendy w kominkowym wzornictwie m.in. w ramach specjalnej strefy – Kominek Futura.

Kominek FUTURA

To była kolejna odsłona, unikalnego na skalę europejską kominka, który został zaprojektowany i wybudowany specjalnie na targi KOMINKI. KOMINEK FUTURA to całkowicie autorska realizacja. Projekt przygotował i własnoręcznie wykonał zdun Piotr Batura.

Polskie Premiery Targowe

W czasie targów poznaliśmy laureatów Polskich Premier Targowych. Spośród prezentowanych na targach i zgłoszonych do konkursu produktów jury konkursu przyznało trzy równoważne nagrody „Złoty Piec” dla :

  • Ekologiczny brykiet grillowy „Grill Chips” MMH Eco-Pal
  • Betonowe kształtki akumulacyjne „Eko-Term Kućmierz”
  • System uszczelek Dortech II

Celem Polskich Premier Targowych jest promocja polskich producentów, którzy przyczyniają się do rozwoju branży kominkowej i zduńskiej w naszym kraju. Do konkursu mogły zostać zgłoszone nowości produktowe prezentowane na targach KOMINKI 2020, które nie były wprowadzone do sprzedaży przed 1 lipca 2019 roku. Organizatorami jest magazyn „Świat Kominków” oraz Grupa MTP. Tegoroczna edycja konkursu była częścią targowego projektu „Klub Premier targów KOMINKI”, w czasie którego prezentowane były nowości produktowe, po raz pierwszy wystawiane na rynku polskim. Tym tytułem wyróżnione zostały produkty:

Eco Kominek +

Podczas Targów została również zaprezentowana wystawa Eco-kominek plus 2020, na której eksponowano urządzenia o najniższych parametrach emisji pyłów PM (warunkiem uczestnictwa była emisja o co najmniej 25 % niższa niż  wymagania dyrektywy Ekoprojekt) w trzech kategoriach: dla palenisk na drewno z zamkniętą komorą spalania, dla palenisk na pelety i dla palenisk na drewno z otwartą komorą spalania. 

Płomień Roku 2019

Po raz kolejny podczas trwania Międzynarodowych Targów Kominkowych KOMINKI odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród Płomień Roku. 4 lutego poznaliśmy zwycięzców w siedmiu kategoriach: Firma  – Produkcja, Firma  – Handel i Usługi, Zielony Płomień, Produkt  – Wzornictwo, Styl, Estetyka, Produkt  – Technika, Bezpieczeństwo, Realizacja oraz Wydarzenie. Wśród laureatów znaleźli się wystawcy targów Kominki.

Stefa 3K

Tak jak w poprzedniej edycji, również teraz powstała  strefa 3 x K – kominek, komin, kominiarz, w której było można porozmawiać z kominiarzami (przedstawicielem Krajowej Izby Kominiarskiej i Korporacji Kominiarzy Polskich), przedstawicielem Stowarzyszenia Kominy Polskie (organizacja zrzeszająca producentów wyrobów kominowych). Tematy kominkowe przybliżył zespół redakcji Świata Kominków.

Złote Medale

Do konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich rocznie startuje niemal 500 produktów. Jednak tylko te z nich, które spełnią regulaminowe kryteria i zyskają pozytywne rekomendacje profesjonalnego jury, otrzymują to prestiżowe wyróżnienie. Sąd Konkursowy, czyli zespół ekspertów, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący branżę kominkową, poszukuje produktów   nowoczesnych, innowacyjnych i wytworzonych w oparciu o najwyższej klasy technologie.

W tym roku podczas obrad jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Józefa Jasiczaka z Politechniki Poznańskiej przyznało dwa Złote Medale:

  • IPELL – wolnostojący piec kominkowy na pellet z wbudowanym zasobnikiem, który spełnia rygorystyczne wymagania unijne odnoszące się do emisji spalin potwierdzone badaniami BImSchV2 oraz Ekoprojektu. Produkt został zgłoszony do konkursu przez producenta: firmę DEFRO Sp. z. o.
  • Kominek Home Easy Box to nowoczesne podejście do tematu kominka. Dajemy Klientowi możliwość zakupu nie tylko samego wkładu a gotowej całości wraz zabudową. Użytkownik nie musi uczestniczyć w procesie projektowania – dostaje gotowe i sprawdzone rozwiązanie. Eliminujemy w ten sposób większość problemów montażowych oraz skracamy czas instalacji kominka zaledwie do kilku godzin. Produkt zgłoszony został przez producenta – firmę Kratki.pl.

Targi w liczbach: 

  • Podczas całego bloku targowego zaprezentowało się 1000 wystawców z 30 krajów.
  • Spośród kilkuset prezentowanych na targach nowości, Sąd Konkursowy wyróżnił Złotymi Medalami Grupy MTP aż 43 produkty i po raz pierwszy przyznał Grand Prix oraz Eco Prize.
  • Wydarzenie odwiedziło 46 000 profesjonalnych zwiedzających.