Dokształcaj się na studiach podyplomowych pt. Odnawialne Źródła Energii na UWM

POLSKA RADA PELLETU W IMIENIU ORGANIZATORA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA ZAPRASZA NA IV EDYCJĘ STUDIÓW „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy z zakresu problematyki wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej w duchu rozwoju zrównoważonego.

Tematyka studiów podyplomowych obejmuje: zasoby energetyczne odnawialnych źródeł energii; urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, kosztorysowanie, projektowanie, montaż i obsługę instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych, energetykę wiatrową i fotowoltaiczną; małą energetykę wodną; wykorzystanie energii słońca i ziemi; budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne; energię z biomasy, pellet drzewny, paliwa alternatywne dla ropy z biomasy: środowiskowe aspekty pozyskiwania i konwersji biomasy (LCA), efektywność energetyczną i poszanowanie energii; gospodarowanie bioenergią, technologie energetyczne wykorzystujące materiały odpadowe, regulacje prawne, zarządzanie i rachunek ekonomiczny w ekoenergetyce.

 

Więcej informacji oraz zgłoszenia są przyjmowane pod wskazanym linkiem: http://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/podyplomowe/odnawialne-zrodla-energii oraz http://www.uwm.edu.pl/cbeo/oze/

 

Polska Rada Pelletu wraz z organizatorami serdecznie zapraszają, bo warto się edukować!

POLSKA RADA PELLETU patronuje Konferencji CBE „Biomass and Waste”, 1-2 marca 2018 r., Warszawa

W imieniu organizatora – firmy CBE POLSKA serdecznie zapraszamy do udziału w siódmej edycji dorocznej, międzynarodowej konferencji o wykorzystaniu biomasy i odpadów na cele energetyczne – VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów, które odbędzie się 1 marca 2018 roku w Warszawie.

 

 

 

Forum Spalania Biomasy i Odpadów to cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, których tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora biomasowego oraz podmiotów związanych z branżą WTE (waste to energy). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z wielu krajów, by mogli wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi najnowszych osiągnięć związanych z wykorzystaniem biomasy i odpadów na cele energetyczne. Już dziś Forum funkcjonuje jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie transferu know-how, technologii i innowacji. Wydarzenie rokrocznie gromadzi szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: ekspertów branży energetycznej i przemysłu, dostawców biomasy, reprezentantów sektora komunalnego, naukowców, inżynierów i technologów, a także organizacje branżowe, instytucje finansowe oraz przedstawicieli rządu i administracji.

Stowarzyszenie branżowe Polska Rada Pelletu objęła patronat nad wydarzeniem, a przedstawiciel Zarządu – Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz wystąpi podczas tegorocznego forum.

 

W programie wydarzenia:

 • Aktualne kierunki legislacyjne dotyczące biomasy na cele energetyczne
 • Projekty Lasów Państwowych ukierunkowane na wykorzystanie OZE
 • Dyskusja panelowa: Europejski rynek paliw alternatywnych i biomasowych – pellet, RDF, zrębka
 • Case Study: Szwedzki zakład recyklingu i energetyki w obiegu zamkniętym
 • Case Study: Nowoczesna i przyjazna dla środowiska elektrociepłownia dla Siemiatycz zasilana zrębkami drewna.
 • Case Study: Tworzenie wspólnej wartości z kogeneracją – przykład zakładu utylizacji odpadów w Kownie
 • Case Study: Budowa kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy w Nidzicy

 

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na dedykowanej stronie wydarzenia:

http://cbepolska.pl/pl/vii-forum-spalania-biomasy-i-odpadow.html

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącego VII Forum stworzymy miejsce do istotnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów. Jednocześnie zaprezentujemy najnowsze wdrożenia oraz najciekawsze rozwiązania technologiczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w wydarzeniu!

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości współpracy, prosimy o kontakt: Barbara Boczek/ email: Barbara.Boczek@cbepolska.pl/ tel.: tel. 22 82 77 123

POLISH PELLET COUNCIL na targach w Weronie – Progetto Fuoco oraz EPC General Assembly w Mediolanie

 

POLSKA RADA PELLETU jako Stowarzyszenie polskiej branży pelletu będzie obecna na targach w Weronie – Progetto Fuoco, w Mediolanie – Biomass Innovation Expo, a także w Wels- European Pellet Conference, które odbędą się w dniach 21-25.02.2018 r. oraz będzie brać udział w Walnym Zebraniu Członków Europejskiej Rady Pelletu (European Pellet Council), które odbędzie się w dniu 22.02.2018 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.progettofuoco.com/

 

 

Akademia Pelletu w Sierakowie pod patronatem POLSKIEJ RADY PELLETU

Burmistrz Gminy Sieraków oraz POLSKA RADA PELLETU zapraszają mieszkańców gminy Sieraków na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowań wymiany źródeł ciepła.

Akademia Pelletu to ogólnopolska akcja informacyjna, której celem jest walka z niską emisją w polskich gminach poprzez promocję wykorzystania pelletu w gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej.

Spotkanie z mieszkańcami mają charakter otwarty i darmowy, a celem jest pokazanie możliwości wykorzystania pelletu jako niedrogiej i ekologicznej alternatywy dla tradycyjnych paliw kopalnych. Dzięki akcji można dowiedzieć się m.in. w jaki
sposób zdobyć dofinansowanie na modernizację kotłowni i wymianę źródeł ciepła.

W programie również prezentacje:
– Przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
– Producentów kotłów na pellet,
– Producentów pelletu.

Termin Spotkania:
26.01.2018 r. godz. 17:00 salka numer 2 Urząd Gminy w Sierakowie ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków.

 

Kolejna Akademia planowana jest na 20 lutego br. w gminie Gorlice – już dzisiaj serdecznie zapraszamy!!!

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PRP

Informujemy, że w dniu 05.12.2017 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiej Rady Pelletu. 

Zrealizowano następujący porządek obrad:

 • Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum.
 • Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Podjęcie uchwał.
 • Sprawozdanie Zarządu z bieżących działań Stowarzyszenia, a w tym:
  1. Uzyskanie statusu członka Europejskiego Stowarzyszenia ds. Biomasy oraz Europejskiej Rady Pelletu AEBIOM & EPC.
  2. Sprawozdania z udziału Zarządu Stowarzyszenia w Konferencji AEBIOM „European Bioenergy Future 2017” oraz „Pellet Workshop” w dniach 20-22.11.2017 r. w Brukseli, podczas których odebrano oficjalnie potwierdzenie członkostwa Polskiej Rady Pelletu w AEBIOM & EPC.
  3. Omówienie Planu działań Stowarzyszenia Polskiej Rady Pelletu na rok 2018
 • Rozpatrzenie wolnych wniosków członków oraz zaproszonych gości.
 • Zamknięcie Zebrania.

W ramach przyjętego planu działań Stowarzyszenia POLSKA RADA PELLETU na rok 2018, powołano trzy Grupy Robocze:

Grupa Robocza ds. Jakości Paliw Stałych i Technologii Produkcji;

– Grupa Robocza ds. Przepisów Prawnych;

– Grupa Robocza ds. Promocji i Edukacji.

W wyniku prac w ww. grupach Polska Rada Pelletu będzie realizować cele statutowe, ale przede wszystkim będzie dążyć do wypracowania wspólnych korzyści dla całej branży pelletu drzewnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem interesów jej Członków.

 

Do poszczególnych grup zgłoszono następujących kandydatów:

Nazwa: Grupa Robocza ds. Jakości Paliw Stałych i Technologii Produkcji Grupa Robocza
ds. Przepisów Prawnych
Grupa Robocza ds. Promocji i Edukacji
  Przewodniczący:
Agnieszka Kędziora-Urbanowicz
Przewodniczący:
Sergiusz Zinowczyk
Przewodniczący:
Maciej Kosiński
1. Iwona Jelonek – członek 1. Iwona Jelonek – członek 1. Iwona Jelonek – członek
2. Marta Stasiak – członek 2. Agnieszka Jeznach – członek 2. Agnieszka Jeznach – członek
3. Anna Rozkosz – członek 3. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – członek 3. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – członek
4. Wojciech Cichy – członek 4. Anna Rozkosz – członek 4. Adam Sarnaszek – członek
5. Adam Nocoć – członek 5. Adam Nocoń 5. Robert Rogosz – członek
6. Marcin Łazicki – ekspert zewnętrzny 6. Marcin Łazicki – ekspert zewnętrzny 6. Sergiusz Zinowczyk
7. Sergiusz Zinowczyk 7. Adam Sarnaszek – członek 7. Wiktor Andrych – ekspert zewnętrzny
  8. Michał Tarka – członek  

Spotkania poszczególnych grup roboczych będą organizowane przez przewodniczących i odbywać się będą raz w kwartale, najbliższe spotkanie planowane jest na marzec 2018 r.