III Forum pelletu 18-19.06, Gdańsk pod patronatem Polskiej Rady Pelletu

W dniach 18-19 czerwca w Gdańsku odbędzie się coroczne największe branżowe spotkanie dla producentów i dystrybutorów pelletu z całej Europy. Organizatorem wydarzenia jest Magazyn Biomasa, a Polska Rada Pelletu objęła patronat nad wydarzeniem.

 

 

Już po raz trzeci najwięksi producenci i dystrybutorzy pelletu wezmą udział w dyskusji poświęconej najnowszym zagadnieniom z dziedzin technologii, produkcji, sprzedaży pelletu drzewnego, certyfikacji, marketingu i prawa.  Podczas konferencji wystąpią mi.in. przedstawiciele European Biomass Association (AEBIOM), Swedish Bioenergy Association (SVEBIO), Wood Pellet Association of Canada, nie zabraknie również głosu Polskiej Rady Pelletu.

 

 

Spotkanie jest skierowane do producentów i dystrybutorów pelletu oraz kotłów i pieców na pellet, dostawców technologii i urządzeń do pelletowania, firm certyfikujących i patentowych, a także polskich i europejskich stowarzyszeń producenckich. Więcej szczegółów oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie Organizatora tutaj.

Seminarium szkoleniowe o jakości pelletu drzewnego pod patronatem honorowym POLSKIEJ RADY PELLETU

W dniu 27 kwetnia br. odbyła się pierwsza edycja seminarium szkoleniowego z zakresu systemów jakości pelletu drzewnego wg schematów ENplus/ DINplus. 

Warsztaty rozpoczęto wizytą studyjną w zakładzie produkcji pelletu drzewnego, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć etapy produkcji pelletu drzewnego od przyjęcia surowca do zapakowania produktu końcowego w opakowania jednostkowe. Podczas wizyty omówione zostały punkty kontrole zapewniające stabilną i powtarzalną produkcję pelletu drzewnego oraz sposób pobierania próbek do badań wraz z zademonstrowaniem badań bieżących wykonywanych w laboratorium zakładowym. Po wizycie studyjnej szczegółowo omówiono zasady planowania i wdrażania systemów jakości ENplus/ DINplus w zakładzie produkującym pellet drzewny, sposoby prawidłowego interpretowania wymagań stawianych przez wyżej wymienione standardy, umiejętności określania ryzyka dla organizacji i tworzenia planów postępowania z ryzykiem dotyczącym jakości.

Uczestnicy otrzymali wiedzę praktyczną z zakresu prowadzenia dokumentacji i szczegółowych zapisów dotyczących nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym. Szkolenie przeprowadził autoryzowany audytor ENplus/ DINplus –  pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – wiceprezes Polskiej Rady Pelletu, która objęła patronat honorowy nad szkoleniem.

 

Seminarium szkoleniowe było bogate w dyskusje, wymianę doświadczeń oraz ćwiczenia praktyczne przeprowadzone z uczestnikami. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za zainteresowanie oraz aktywny udział w dyskusji i  warsztatach. Tym samym w imieniu organizatora Polska Rada Pelletu zaprasza Państwa na drugą edycję warsztatów pt. „Pełnomocnik jakości systemów ENplus/ DINplus” oraz inne szkolenia z Akademią Biocontrol.

 

Czysta Gmina Koszyce z Polską Radą Pelletu – 20.04.2018

W dniu 20.04.2018 r. w Urzędzie Gminy Koszyce (woj. małopolskie) odbyło się kolejne spotkanie informacyjne prowadzone przez Polską Radę Pelletu  z przedstawicielami samorządu. Spotkanie było realizowane w ramach akcji informacyjnej nt. promowania paliw niskoemisyjnych w postaci pelletu drzewnego oraz kotłów klasy 5 na pellet drzewny na rzecz kampanii antysmogowej i trwającej akcji wymiany pieców opałowych w ramach planów gospodarki niskoemisyjnej Gminy Koszyce.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Polskiej Rady Pelletu:

  • Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz oraz Adam Nocoń, który jest producentem kotłów klasy 5 BUDMET NOCOŃ – http://budmetnocon.pl

 

 

Akademia Pelletu w Dopiewie i Skórzewie pod patronatem POLSKIEJ RADY PELLETU

W dniach 17 i 18 kwietnia br. w miejscowościach Dopiewo i Skórzewo odbyły się spotkania informacyjne pod patronatem Polskiej Rady Pelletu.

Podczas spotkań prezentowano zasady działania kotłów na pellet oraz koszty związane z ogrzewaniem tego typu paliwem stałym. Spotkania miały charakter informacyjny.

 

ZDROWYCH WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!

ZDROWYCH WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!

ŻYCZĄ CZŁONKOWIE I ZARZĄD POLSKIEJ RADY PELLETU