Kolejne Walne Zebranie Członków PRP za Nami

Informujemy, że w dniu 23.10.2018 r. podczas poznańskich targów Pol-Eco System odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskiej Rady Pelletu.

 

AGENDA ZEBRANIA WALNEGO POLSKIEJ RADY PELETU PRZEDSTAWIAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum, Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Zebrania, Przyjęcie porządku obrad
 • Krótkie prezentacje nowych członków:

 1. Członek wspierający: Firma E.H.W. GmbH reprezentowana przez Pana Antonio Vinci
 2. Członek wspierający: Firma Pavan Consulting S.r.l. reprezentowana przez Panią Annę Klimow oraz Pana Giovani Pavan
 3. Członek wspierający: firmy SCHMID, reprezentowana przez Pana Tomasza Kapustę
 4. Członek wspierający: firma ANPOL, reprezentowana przez Pana Rajmunda Andrycha
 • Sprawozdanie Zarządu z bieżącej działalności:
  1. Omówienie spraw bieżących
  2. Przedstawienie strategii marketingowej Stowarzyszenia
  3. Zespół ds. Monitorowania Rynku (fałszerstwa zgłoszone do EPC)
 • Rozpatrzenie wolnych wniosków
 • Zamknięcie Zebrania

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia na czynny udział w dyskusjach i zaangażowanie.