Spotkanie Komisji Rewizyjnej PRP w Gdyni 08.03.2018

Informujemy, że w dniu 08.03.2018 r. w Gdyni odbyło się spotkanie Komisji Rewizyjnej z Zarządem Polskiej Rady Pelletu. Posiedzenie miało na celu omówienie dotychczasowych działań Stowarzyszenia oraz wyznaczenie kierunków działań w roku 2018.