Program SMOG STOP

14-go października ruszył rządowy projekt SMOG STOP, którego celem jest wymiana źródeł ciepła w najbardziej zanieczyszczonych polskich miastach oraz dofinansowanie termomodernizacji budynków. Program wspiera mieszkańców gmin i miast, którzy nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi umożliwiającymi pokrycie kosztów związanych z ociepleniem i izolacją budynków. Rząd planuje przeznaczyć na projekt 883,2 mln zł z budżetu państwa. Środki przy ścisłej współpracy gmin zostaną przeznaczone dla najuboższych gospodarstw domowych z najbardziej zanieczyszczonych regionów kraju. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy mogą liczyć nawet na pełne wsparcie finansowe ze strony rządu na m.in.:

– wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),

– zakup i montaż nowych źródeł ciepła,

– docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

– instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

SMOG STOP to drugi, obok programu CZYSTE POWIETRZE antysmogowy projekt rządowy, który wspiera termomodernizację budynków celem zmniejszenia emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. Pilotaż programu przy współpracy  i zaangażowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)  potrwa do 2020 roku. Po zakończeniu pilotażu  i oszacowaniu realnych kosztów rząd będzie podejmował dalsze decyzje w sprawie  kolejnych działań na rzecz walki ze smogiem.

 

(Źródło:  portal www.gramwzielone.pl, portal www.dziennikbaltycki.pl)