Zmiany w Zarządzie Polskiej Rady Pelletu

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż na podstawie Uchwały Zarządu numer 7 z dnia 22.05.2019 r. nowym Prezesem stowarzyszenia

Polska Rada Pelletu została nasza wieloletnia członkini Pani Iwona Jelonek.

Pani dr hab. Iwona Jelonek jest obecnie pracownikiem jednostki naukowo-badawczej – Adiunktem w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii na Wydziale Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Śląskim. Jako certyfikowany specjalista, posiada również akredytacje International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP) w zakresie stosowanych metod petrograficznych.

Pozostali członkowie Zarządu, w składzie Wiceprezes Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz i Pan Sergiusz Zinowczyk nadal pełnią swoje funkcje.

Zmiany zaszły również w składzie Komisji Rewizyjnej, w której obecnie zasiadają: Pani Ilona Termińska, Pan Adam Nocoń i Pan Maciej Kosiński.

Życzymy powodzenia!!