Zgłaszajmy przypadki fałszerstw i oszustw w branży

Polska Rada Pelletu radzi:

zgłaszajmy przypadki fałszerstw i oszustw w branży!

Coraz częściej przez Polską Radę Pelletu odnotowywane są przypadki nadużyć i fałszerstw w branży pelletu drzewnego. Jednym z narzędzi stosowanych przez Europejską Radę Pelletu (EPC) do przeciwdziałania tego typu praktykom jest powstanie tzw. Czarnej Listy podmiotów, które dopuściły się łamania prawa w tym zakresie. Jeśli masz wątpliwość, czy dany podmiot zajmujący się produkcją, bądź handlem pelletem drzewnym prowadzi uczciwie działania w branży, sprawdź czy nie znajduje się na tzw. Czarnej Liście. Jeśli masz dowody na to, że prowadzone przez niego praktyki są nieuczciwe, to zgłoś to do Polskiej Rady Pelletu na adres: info@polskaradapelletu.org

Polska Rada Pelletu chce walczyć z nieuczciwymi praktykami i fałszerstwami w imię uczciwych producentów i firm handlowych, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i życie ludzi, zarówno użytkowników kotłów klasy 5 na pellet jak i wszystkich obywateli!

Aby ułatwić rozpoznawanie przypadków fałszerstw i przybliżyć specyfikę używania znaków jakości ENplus® i DINplus poniżej przedstawiamy krótką ich charakterystykę oraz schematy postępowania (linki poniżej)

 

[button link=”http://polskaradapelletu.org/wp-content/uploads/2019/04/Schemat-zgłoszenia-fraudu-PRP-ENplus.pdf” size=”large” target=”_blank” icon=”cog” color=”orange” lightbox=”true or false”]Pobierz schemat zgłoszenia fraudu – ENplus[/button]

[button link=”http://polskaradapelletu.org/wp-content/uploads/2019/04/Schemat-zgłoszenia-fraudu-PRP-DINplus.pdf” size=”large” target=”_blank” icon=”cog” color=”orange” lightbox=”true or false”]Pobierz schemat zgłoszenia fraudu – DINplus[/button]