System ENplus®, a wybuch pandemii – zmiany w procedurach.

Z powodu wybuchu pandemii, a tym samym ograniczeniami medycznymi oraz podróznymi, biuro ENplus® zdecydowało się oficjalanie odnieść do ostatnich wydarzeń. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat certyfikacji systemu i zmianach w nim w trakcie trwania pandemii.

Audyty

Audyt wstępny zostanie przełożony o 3 miesiące.
Jednostka certyfikująca może wyznaczyć zdalną inspekcję zastępującą inspekcję na miejscu, pod warunkiem że możliwe jest wykonanie wideokonferencji. Po upływie 3 miesięcy wyniki inspekcji zostaną poddane ponownej ocenie.

Termin kontrolny przypadający podczas trwania pandemii zostaje wydłużony o 3 miesiące.

Odnowienie certyfikatów objętych ograniczeniami może zostać przedłużone na okres trzech miesięcy przed jego wygaśnięciem

Zawieszenia i odwołania

Zawieszenia, które wymagają działań naprawczych na miejscu, pozostają w mocy do czasu, gdy może nastąpić weryfikacja działań naprawczych.

Jednostka certyfikująca może wyznaczyć alternatywny zdalny audyt, pod warunkiem że ma pewność, że dostępna jest wystarczająca ilość dowodów.

Ostateczny termin weryfikacji niezgodności typu C zostaje przedłużony o trzy miesiące.

Brak weryfikacji działań naprawczych z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 nie prowadzi do cofnięcia certyfikatu.

Właściwe kierownictwo powinno poinformować pisemnie zainteresowane certyfikowane firmy z wygasłym certyfikatem, że nie będą podlegały automatycznemu rozwiązaniu umowy licencyjnej, dopóki te wytyczne będą obowiązywać.

Krajowe lub lokalne zagrożenia (odwołania lotów, zagrożenia dla zdrowia itp.) powinny również zostać uwzględnione w ocenie jednostki certyfikującej.