Polska Rada Pelletu i Uniwersytet Śląski w Katowicach z wizytą w Zakładzie Produkcji Pelletu IKEA

Dzięki uprzejmości IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Wielbark przyszli doktoranci Uniwersytetu Ślaśkiego w Katowicach wraz z przedstawicielami Polskiej Rady Pelletu mieli możliwość wizytować Zakład Produkcji Pelletu Drzewnego, IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Oddział Wielbark.

Pod przewodnictwem promotora-wnioskodawcy Pani Dr. hab. Iwony Jelonek przyszli doktoranci będą realizować rozprawę doktorską pod roboczym tytułem „Projekt wysokowydajnej energetycznie oraz charakteryzującej się niskimi stężeniami emisji zanieczyszczeń do atmosfery mieszanki pelletu jako paliwa do automatycznych kotłów pelletowych”.

Głównym zadaniem proponowanej rozprawy doktorskiej jest zbadanie dostępnych na rynku krajowym mieszanek pelletu z wykorzystaniem współczesnych metod badawczych. Projektowane badania pozwolą na osiągnięcie głównego celu rozprawy: zaprojektowania nowej mieszanki paliwa (pelletu), który będzie najbardziej efektywnym energetycznie opałem oraz będzie charakteryzował się niskimi stężeniami emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace naukowe będą prowadzone w ramach realizowanego przez doktoranta programu studiów doktoranckich wdrożeniowych. Przyszłemu doktorantowi zostaną powierzone konkretne zadania, których wykonanie jest możliwe do zrealizowania w czasie trwania studiów doktoranckich, wpisują się one także w działalność naukowo-badawczą promotora.
Tego typu spotkania są jednym z działań statutowych Polskiej Rady Pelletu, która serdecznie dziękuje przedstawicielom IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Wielbarku za miłe przyjęcie, merytoryczną oprawę oraz otwartość.
POLSKA RADA PELLETU SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ORAZ ŻYCZY PRZYSZŁYM DOKTORANTOM WIELU SUKCESÓW!