Misja Białoruś

Przedstawiciele Polskiej Rady Pelletu, Magazynu Biomasa i Centrum Ogrzewania Pelletowego w kwietniu spotkali się z reprezentantami instytucji gospodarczych i handlowych na Białorusi. Tematem rozmów było ustalenie zakresu tematycznego przygotowywanej na lipiec misji gospodarczej polskich przedsiębiorców, która pozwoli na nawiązanie bezpośrednich, dwustronnych kontaktów biznesowych.

Na zdjęciu: Robert Rogosz – COP, Maciej Roik – Biomass Media Group, Maciej Kosiński – Polska Rada  Pelletu oraz przedstawiciele Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej i reprezentujący stronę białoruską przedstawiciele Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji Białorusi oraz Białoruskiej Giełdy Towarowej.

– Dzień spędzony w Mińsku, stolicy Białorusi, był bardzo wymagający i pracowity – mówi Maciej Kosiński, Prezes Polskiej Rady Pelletu i członek zarządu Biomass Media Group. – Nasza robocza wizyta potwierdziła, że rynek ten może być dla nas i dla polskich inwestorów, zwłaszcza branży drzewnej, niezwykle interesujący – podkreśla.

Zadaniem przedstawicieli PRP, COP i Magazynu Biomasa były rozmowy z pracownikami Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej na Białorusi, Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji Białorusi oraz Białoruskiej Giełdy Towarowej.

– Celem było przygotowanie do misji gospodarczej, którą wspólnie ze stroną białoruską planujemy w lipcu tego roku – podkreśla Maciej Roik, Prezes Zarządu Biomass Media Group, wydawca Magazynu Biomasa. – Od naszych rozmówców otrzymaliśmy zapewnienie, że rynek białoruski, na najwyższych szczeblach władzy, chętnie spotka się z przedsiębiorcami z Polski reprezentującym branżę biomasową oraz rolniczą. Dziś możemy tylko powiedzieć, że warto tu przyjechać, jeśli myśli się o poważnym biznesie i jego rozwoju na rynki wschodnie.

Potwierdzeniem nawiązanych kontaktów i dopełnieniem odbytych w kwietniu rozmów jest fakt, że przedstawiciele białoruskich ministerstw, ambasady oraz giełdy towarowej będą również gośćmi tegorocznego IV Forum Pelletu w Krakowie organizowanego przez Biomass Media Grop, którego partnerem jest Polska Rada Pelletu.

Już wkrótce do wiadomości przedsiębiorstw trafią informacje dotyczące terminu, kosztów oraz plan misji gospodarczej na Białoruś. Czasu wcale nie zostało tak dużo, jak mogłoby się wydawać.

Zainteresowanych udziałem w misji zapraszamy do kontaktu:

Maciej Kosiński, maciej.kosinski@polskaradapelletu.org, tel.: +48 792 122 038