IV Konferencja Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie za nami!

Czwarta edycja konferencji Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie zgromadziła zarówno przedstawicieli polskich firm i instytucji, jak i gości z zagranicy. Spotkali się na niej przedstawiciele sektora ciepłowniczego, energetycznego, odpadowego i biomasowego.  Uczestnicy dyskutowali o kondycji branży, perspektywach rozwoju. Program wydarzenia podzielony był na 3 sesje tematyczne. W pierwszym bloku prelegenci szukali odpowiedzi na pytanie czy biomasa jest receptą na kryzys w polskim systemie ciepłowniczym.

Problematykę certyfikacji  biomasy przedstawił Prezes Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu Adam Sarnaszek, który drugie dnia konferencji poprowadził szkolenie dotyczące aspektów zastosowania paliw RDF w energetyce oraz ciepłownictwie.