II edycja forum: Kogeneracja w przemyśle i ciepłownictwie, 13-14 grudnia 2018 r. Wisła

Od stycznia 2019 r., system wsparcia dla kogeneracji ulegnie całkowitej przebudowie. Zmieni się forma wsparcia, zakres, a także sposób rozliczania – warto zatem zapoznać się z najnowszymi regulacjami, które powinny ustabilizować rynek na co najmniej kilkanaście lat. Miło nam poinformować, że Polska Rada Pelletu objęła patronat nad wydarzeniem a przedstawiciel rady wygłosi prelekcję  dotyczącą wymagań międzynarodowych systemów kontroli jakości w kontekście wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji pelletu.

W projekcie przewidziano m.in.:

  • Kryterium emisyjności – ze wsparcia udzielanego jako premia kogeneracyjna lub premia gwarantowana skorzysta jedynie wytwórca, którego jednostka spełniać będzie jednostkowy wskaźnik maksymalnej emisyjności wynoszący 450 kg CO2 na 1 MWh wytwarzanej energii elektrycznej;
  • Proces prekwalifikacji jednostek do aukcji;
  • Cały wolumen energii w stosunku do którego zadeklarowano gotowość do dostarczenia  mocy elektrycznej do systemu będzie wyłączony ze wsparcia kogeneracji;
  • Kwestia wsparcia odbiorców wykorzystujących energię elektryczną z kogeneracji na własne potrzeby – rozgraniczenie mocy do 1MWe i powyżej;
  • Dla kogo nowe systemy wsparcia: Pay as bid (premia kogeneracyjna) oraz feed-in premium (premia gwarantowana);
  • Doprecyzowanie definicji nowej i istniejącej instalacji, a także modernizacji;
  • Maksymalny okres wsparcia;
  • Kumulacja pomocy publicznej w stosunku do kogeneracji.

 Zapraszamy Państwa 13-14 grudnia do Wisły do Hotelu Vestina.

Szczegółowe informacje  na temat wydarzenia  oraz formularze rejestracyjne znajdują się tutaj