Dzisiaj rusza kampania #Switch4Air

Bioenergy rozpoczyna kampanię #Switch4Air w celu podniesienia świadomości na temat roli bioenergii w ciepłownictwie.

Bruksela, 14 października 2020 r. – Bioenergy Europe ma przyjemność ogłosić rozpoczęcie kampanii Switch4Air, której celem jest zwiększenie świadomości roli bioenergii we wspieraniu przejścia sektora ciepłownictwa na neutralność węglową, co ma ostatecznie doprowadzić do poprawy jakości powietrza w Europie.

Kampania Switch4Air jest napędzana przez Bioenergy Europe we współpracy z European Pellet Council (Europejska Rada Pelletu) i przekazywana w całej Europie przez partnerów krajowych i międzynarodowych.

Sektor ciepłowniczy ma duży wpływ na jakość powietrza w Europie. W 2018 r. szokujące 79% źródeł energii wykorzystywanych do ogrzewania, pochodziło z paliw kopalnych. Konieczne jest pokrycie tego zapotrzebowania na ciepło za pomocą neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla i czystych źródeł energii. Wysoka zależność sektora ciepłowniczego od paliw kopalnych, w połączeniu z przestażałymi zasobami ciepła, stanowi wyzwanie związane z opóźnionym przejściem na neutralność węglową.

W ramach “European Green Deal” ustanawiającego ogrzewanie jako priorytet w walce ze zmianami klimatycznymi, sektor energii odnawialnej – w szczególności energii z biomasy – oferuje narzędzie, za pomocą którego można zająć się neutralnością węglową i wynikającym z niej zanieczyszczeniem powietrza. Kluczowe znaczenie dla zmniejszania emisji PM2,5 I PM10 ma promowanie wdrażania wysoce nowoczesnych urządzeń gospodarstwa domowego, które wytwarzają energię z biomasy, a także wspieranie wymiany starszych modeli oraz zapewnienie właściwej konserwacji i instalacji.

Jean-Marc Jossart, Sekretarz Generalny Bioenergy Europe, mówi że: ​​„Istnieją ogromne nieporozumienia dotyczące naszego sektora i roli, jaką będzie on odgrywał w koszyku energetycznym UE. Energia z biomasy to realne i łatwo dostępne rozwiązanie, które zarówno zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, jak i wspiera cele klimatyczne UE ”.

Jeśli chodzi o jakość powietrza, redukcja emisji z sektora grzewczego – pozornie żmudne zadanie – musi pozostać centralnym elementem transformacji energetycznej. Jossart dodaje: „Wzywamy do działań politycznych, które sprzyjają rozwojowi technologicznemu i wdrażaniu neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla urządzeń o niskiej emisji. Wzywamy do spójnych środków finansowych i inwestycji, które zapoczątkują transformację. Ponadto pragniemy poinformować konsumentów o ich roli, jaką muszą odegrać, wskazując proste, ale skuteczne działania, które mogą zastosować, aby zmniejszyć emisje z domowych urządzeń grzewczych ”.

O kampanii:

Wraz ze zbliżającym się sezonem zimowym istnieje ryzyko zwiększonej koncentracji emisji pyłów (PM2,5 i PM10), w dużej mierze wynikającej z większego zapotrzebowania na ogrzewanie gospodarstw domowych.

Switch4Air wzywa do podjęcia działań politycznych w celu wspierania rozwoju technologicznego urządzeń niskoemisyjnych i ograniczenia emisji spalin. Celem Bioenergy Europe jest dotarcie do decydentów, podnoszenie świadomości na temat złożoności jakości powietrza w Europie, ale także ukazanie znaczenia współpracy, ponieważ decydenci i przemysł współpracują z instalatorami i konsumentami.

Strona internetowa kampanii będzie centralnym miejscem dla danych dotyczących sektora grzewczego oraz map krajowych i regionalnych inicjatyw mających na celu poprawę jakości powietrza w europejskich miejscowościach. Portal będzie wspierany przez serię artykułów i podcastów, które umożliwią głębsze spojrzenie na rolę, jaką sektor bioenergii będzie odgrywał w ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza w Europie i wspieraniu neutralności węglowej do 2050 roku.