Uwaga szkolenie: Dokumentowanie pochodzenia biomasy na cele energetyczne

Polska Rada Pelletu zaprasza na szkolenie pt.:

Dokumentowanie pochodzenia biomasy na cele energetyczne – wytyczne Urzędu Regulacji Energetyki, a wymagania energetyki zawodowej i ciepłownictwa – aktualizacja dla starego i nowego systemu wsparcia OZE 2019

Szkolenie odbędzie się w drugiej połowie lutego 2019 r. w Warszawie.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest poznanie zasad dokumentowania pochodzenia biomasy na cele energetyczne zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a aktualnymi wymaganiami stawianymi przez energetykę zawodową w Polsce.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw biomasy na cele energetyczne, a przede wszystkim:

  • dostawcy bezpośredni do energetyki zawodowej i ciepłownictwa;
  • kadra odpowiedzialna za zakupy biomasy w energetyce zawodowej, w tym kadra odpowiedzialna za kwalifikację dostawców i prowadzenie analizy ryzyka dostawców biomasy oraz za przyjmowanie i weryfikację dokumentacji pochodzenia biomasy;
  • kadra odpowiedzialna za realizację zakupów i politykę̨ dostaw biomasy na cele energetyczne w jednostkach spalających biomasę̨ i wytwarzających energię elektryczną i ciepło z OZE kwalifikujących się do uczestniczenia w systemie wsparcia dla OZE i kogeneracji.

PROGRAM SZKOLENIA:

Szczegółowy program spotkania znajduje się  tutaj

Już dziś zapraszamy Państwa na warsztaty szkoleniowe pt.: Dokumentowanie pochodzenia biomasy na cele energetyczne O szczegółach spotkania będziemy Państwa informować na bieżąco w późniejszym terminie.