Władze

Maciej Kosiński

Prezes Zarządu

Agnieszka Kędziora-Urbanowicz

Wiceprezes Zarządu

Sergiusz Zinowczyk

Wiceprezes Zarządu

Ilona Termińska

Komisja rewizyjna, członek założyciel

Andrzej Kaszczyński

Komisja rewizyjna, członek założyciel

Adam Nocoń

Komisja rewizyjna, członek założyciel

Adam Sarnaszek

Członek założyciel

Jarosław Rak

Członek założyciel

Sławomir Dzięgała

Członek założyciel

Ryszard Szukalski

Członek założyciel
Back to Top