Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Radę Pelletu, ul. Waszyngtona 34-36 zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922), w celu korzystania z prowadzonej usługi „Newsletter”.

Administratorem danych osobowych jest Polska Rada Pelletu – w Gdyni, ul. Waszyngtona 34-36. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi realizację ww. usługi. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Przysługuje Państwu pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych.