[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

ZOSTAŃ CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, czyli w szczególności przedstawiciele środowiska naukowego, eksperci z branży, media branżowe.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

ZOSTAŃ CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM

Członkiem wspierającym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych lub osoba prawna, która zadeklarowała wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne realizacji celów Stowarzyszenia.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

CZŁONKOWIE HONOROWI

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna o szczególnych zasługach dla realizacji celów Stowarzyszenia. O przyznaniu statusu członka honorowego decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Status członka zwyczajnego przysługuje również założycielom Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia w charakterze członków zwyczajnych, przedkładają Zarządowi pisemną deklarację w tym przedmiocie, a o przyznaniu statusu członka zwyczajnego decyduje Zarząd w drodze uchwały.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia w charakterze członków wspierających przedkładają Zarządowi pisemną deklarację w tym przedmiocie.

Do przystąpienia w poczet członków wspierających zapraszamy przede wszystkim firmy komercyjne tj. przedstawicieli producentów pelletu drzewnego, firm handlujących pelletem, producentów kotłów i urządzeń grzewczych, czy jednostki certyfikujące i laboratoria badawcze.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_cta h2=”Wypełnij deklarację” h2_font_container=”font_size:15px” h2_use_theme_fonts=”yes” txt_align=”center” add_icon=”top” i_icon_fontawesome=”fa fa-wpforms” i_color=”white” i_background_style=”rounded” i_background_color=”custom” i_css_animation=”fadeInUp” css_animation=”none” use_custom_fonts_h2=”true” i_link=”url:http%3A%2F%2Fpolskaradapelletu.org%2Fdownload%2F442%2F|||” i_custom_background_color=”#f47216″][/vc_cta][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_cta h2=”Wypełnij ankietę” h2_font_container=”font_size:15px” h2_use_theme_fonts=”yes” txt_align=”center” add_icon=”top” i_icon_fontawesome=”fa fa-wpforms” i_color=”white” i_background_style=”rounded” i_background_color=”custom” i_css_animation=”fadeInUp” css_animation=”none” use_custom_fonts_h2=”true” i_link=”url:http%3A%2F%2Fpolskaradapelletu.org%2Fdownload%2F445%2F|||” i_custom_background_color=”#f47216″][/vc_cta][/vc_column][/vc_row]