Media

Identyfikacja Wizualna

Szukasz wysokiej jakości logo POLSKIEJ RADY PELLETU? Nasz zestaw narzędzi wizualnych zawiera wszystkie kluczowe elementy wizualne dla Twoich potrzeb (w formatach .JPG i .PNG).

Zachęcamy do wysłania e-maila na adres info@polskaradapelletu.org w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Podstawowa Księga Znaku (pdf)

Zasady stosowania znaków Polskiej Rady Pelletu

Członkom Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu zwanego dalej PRP przysługuje prawo do posługiwania się logotypem PRP we wszelkiego rodzaju w materiałach informacyjnych, ulotkach, folderach, reklamach, stronach internetowych itd. W celu ujednolicenia komunikatu proponujemy używać sformułowania typu:

„Członek Założyciel Polskiej Rady Pelletu” + logotyp zastosowany zgodnie z Księgą Identyfikacji Znaku PRP.

lub

„Członek Wspierający Polskiej Rady Pelletu” + logotyp zastosowany zgodnie z Księgą Identyfikacji Znaku PRP.

Prosimy przestrzegać 3 najważniejszych zasad:

  1. nie zmieniać w jakikolwiek sposób logo PRP;
  2. nie umieszczać logo PRP w zbytniej bliskości do innych treści, co powoduje że staje się ono nie do odróżnienia bądź może wprowadzać odbiorcę w błąd;
  3. nie używać logo w sposób który nie zostało to określone w Księdze Identyfikacji Znaku PRP.

Logotyp PRP może być używany WYŁĄCZNIE W CELU UWIDOCZNIENIA PAŃSTWA FIRMY JAKO CZŁONKA STOWARZYSZENIA POLSKIEJ RADY PELLETU, nie może natomiast być używany na produktach, a tym bardziej na opakowaniach i etykietach handlowych produktów, tak aby nie wprowadzać w błąd Klientów, że dany produkt jest wyprodukowany pod nadzorem lub przy współudziale Stowarzyszenia Polskiej Rady Pelletu. Na opakowaniach jednostkowych lub etykietach produktów dopuszcza się jedynie umieszczenie informacji przy danych podmiotu o jego członkowskie w stowarzyszeniu, wówczas można zastosować sformułowanie:

„Członek Założyciel Polskiej Rady Pelletu” + logotyp Polskiej Rady Pelletu zastosowany zgodnie z Księgą Identyfikacji Znaku PRP

lub

„Firma jest członkiem założycielem Polskiej Rady Pelletu” + logotyp Polskiej Rady Pelletu zastosowany zgodnie z Księgą Identyfikacji Znaku PRP.

lub

„Członek Wspierający Polskiej Rady Pelletu” + logotyp Polskiej Rady Pelletu zastosowany zgodnie z Księgą Identyfikacji Znaku PRP.

lub

„Firma jest członkiem Wspierającym Polskiej Rady Pelletu” + logotyp Polskiej Rady Pelletu zastosowany zgodnie z Księgą Identyfikacji Znaku PRP.

Back to Top