Wprowadzone przez polskaradapelletu

Kolejne Walne Zebranie Członków PRP za Nami

Informujemy, że w dniu 23.10.2018 r. podczas poznańskich targów Pol-Eco System odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskiej Rady Pelletu.   AGENDA ZEBRANIA WALNEGO POLSKIEJ RADY PELETU PRZEDSTAWIAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum, Wybór Przewodniczącego i Protokólanta Zebrania, Przyjęcie porządku obrad Krótkie prezentacje nowych członków: Członek wspierający: Firma E.H.W. GmbH reprezentowana przez Pana Antonio Vinci Członek […]

Polska Rada Pelletu na Targach Biznes EXPO

  Polska Rada Pelletu jest uczestnikiem na Targach Biznes EXPO, które odbywają się w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. To już kolejna edycja, podczas której o możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z […]

Towary Paczkowane w teorii i praktyce

Polska Rada Pelletu w  imieniu Organizatora MASTER INSTITUTE zapraszamy na szkolenie nt.: „Towary Paczkowane w teorii i praktyce”. Szkolenie odbędzie się w dniach 7-8 listopad 2018 r. w Katowicach. Pierwszego dnia wykład poprowadzi Wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Pelletu Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz. Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z normami jakie stawia Europejska Rada ds. Pelletu (EPC) […]

Program SMOG STOP

14-go października ruszył rządowy projekt SMOG STOP, którego celem jest wymiana źródeł ciepła w najbardziej zanieczyszczonych polskich miastach oraz dofinansowanie termomodernizacji budynków. Program wspiera mieszkańców gmin i miast, którzy nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi umożliwiającymi pokrycie kosztów związanych z ociepleniem i izolacją budynków. Rząd planuje przeznaczyć na projekt 883,2 mln zł z budżetu państwa. Środki […]

„Czyste powietrze” – można już składać wnioski o dofinansowanie!

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że od dnia 19.09.2018 r. zainteresowane osoby w ramach projektu „Czyste powietrze” mogą składać wnioski w celu uzyskania dotacji na termomodernizację domów. Program „Czyste Powietrze” ma za zadanie uświadamiać mieszkańców jakie działania należy podjąć aby skutecznie ograniczyć emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń  powietrza. „Czyste Powietrze” to przede wszystkim realne wsparcie […]