Uchwała antysmogowa projekt dla Woj. Pomorskiego – dlaczego pomija paliwa OZE w postaci biomasy (pellet, drewno kominkowe)?

Rozpoczęły się konsultacje publiczne związane z opiniowaniem projektu tzw. Uchwał antysmogowych, która ma niebawem przyjąć Zarząd Województwa Pomorskiego. W Internecie pojawiły się projekty tych uchwał, które w ocenie Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu zawierają kardynalne niedomówienia, których konsekwencje w bardzo negatywnym stopniu odczują zarówno mieszkańcy naszego województwa, jak również Jednostki Samorządowe.

Polska Rada Pelletu jako stowarzyszenie producentów, dystrybutorów pelletu oraz producentów urządzeń na pellet i Jednostek naukowo badawczych, jest w pełni zaangażowana w promocję czystych paliw odnawialnych i podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do redukcji smogu w Polsce oraz walki z tzw. niską emisją.

W pełni popieramy inicjatywy organizacji i lokalnych aktywistów. Jednakże jesteśmy przeciwni wykorzystywaniu tzw. Uchwał antysmogowych do ukrytej promocji paliw kopalnych jakimi są olej opałowy i gaz ziemny, które docelowo musiałyby być w przyszłości wycofane z użycia w ciepłownictwie rozproszonym na terenie Unii Europejskiej (od roku 2050). Takie działania powodują daleko idące negatywne konsekwencje zarówno dla producentów i dystrybutorów tego czystego i ekologicznego paliwa odnawialnego, jak i dla mieszkańców województwa, którzy zainwestowali w ogrzewanie swoich posesji pelletem drzewnym. Wymiany te często odbyły się poprzez skorzystanie z dotacji na wymianę starych urządzeń źródeł ciepła w ramach programów dotacji udzielanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją Polskiej Rady Pelletu, w której zawarte są postulaty i inne informacje na temat Uchwały Antysmogowej. Poniżej link:

Publikacja Polskiej Rady Pelletu dot. Uchwały Antysmogowej dla Województwa Pomorskiego