Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu 16.10.2019

W dniu 16.10.2019 podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach odbyło się już drugie w 2019 roku Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu.

W inauguracji spotkania zaszczycił nas obecnością Pan Tomasz Zjawiony Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, który w krótkich słowach okazał wsparcie dla naszej działalności.

W inauguracji spotkania zaszczycił nas obecnością Pan Tomasz Zjawiony Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, który w krótkich słowach okazał wsparcie dla naszej działalności. Następnie wręczono uroczyście certyfikaty dla nowych Członków Stowarzyszenia, tj. firmie MERAL Sp. z o.o. i przedstawicielowi Radosławowi Jechna, firmie Advanced Cyclone Systems i przedstawicielowi Panu Filipowi Szelejewskiemu oraz firmie MAXIMER Sp. z o.o. i przedstawicielom Panu Bogdanowi Brak oraz Marcinowi Przybysz.

Tematy jakie zostały omówione podczas spotkania były związane głównie z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a przede wszystkim:

– Ekspertyza MPiT dotycząca przygotowania i wdrażania inwestycji badawczo-rozwojowych i innowacyjnych dla branży producentów urządzeń grzewczych do 2030

– PRP ze statusem NPA – obowiązki i zadania oraz korzyści z uzyskania statusu National Promoting Association

– Zespół ds. Monitorowania Rynku (fałszerstwa zgłoszone do EPC) – sprawa OBI

– Zmiany w standardzie certyfikacji ENplus – konsultacje publiczne, spotkanie informacyjne

– Rynek pelletu drzewnego w Polsce – ceny surowca, ceny pelletu, stan branży

– Struktura przychodów i kosztów Stowarzyszenia – analiza finansowa

Rok 2019 wiąże się z wieloma przedsięwzięciami jakie podjęliśmy czyli m. in. podpisaniem licznych porozumień, zdobyciem statusu National Promoting Association czyli pełnoprawnego przedstawiciela schematu certyfikacji ENplus na Polskę z ramienia Europejskiej Rady Pelletu, a także w udziale w wielu wydarzeniach branżowych gdzie mogliśmy podkreślać wartość dodatnią misji naszego Stowarzyszenia. Przed nami końcowy kwartał i liczymy, iż kontynuując naszą pracę jesteśmy w stanie jeszcze bardziej wpłynąć na rozwój branży pelletu.

Jest nam również niezmiernie miło, iż otrzymaliśmy specjalne podziękowania za czynny udział merytoryczny, oraz współpracę podczas Kongresu z rąk Pana Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma klikając na link podziękowania