Żegnaj Michale..

Z głębokim żalem zawiadamiamy o przedwczesnej i niespodziewanej śmierci naszego kolegi, bardzo aktywnego członka Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu- Pana Michała Sternaka. Łączymy się w bólu i żalu z najbliższymi, rodziną oraz przyjaciółmi

Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu.