ENplus® zatwierdziło autoryzację dla kolejnego laboratorium badawczego – CLP-B Sp. z o.o !

Mamy przyjemność poinformować, iż laboratorium badawcze Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. uzyskało autoryzację do przeprowadzania badań i procesów certyfikacji według międzynarodowych standardów ENplus® .

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. jako spółka prawa handlowego, swoją działalność rozpoczęła 1 września 1998 r

Chęć posiadania certyfikatu ENplus® przez podmioty występujące w łańcuchu dostaw dla peletu drzewnego. wiąże się z koniecznością badania pelletu w laboratoriach akredytowanych, uznanych przez organizację ENplus® i umieszczonych w wykazie tzw. „testing bodies”. Uzyskanie statusu „testing body” wiąże się z koniecznością posiadania akredytacji w laboratorium na prowadzenie badań peletów w zakresie przedstawionym w normie ISO 17225-2.

Uzyskanie statusu „testing body” pozwala Centralnemu Laboratorium Pomiarowo-Badawczemu Sp. z o.o. na promocję oferowanych usług na szczeblu europejskim oraz stwarza możliwość pozyskania nowych Klientów.

Serdecznie Gratulujemy!