Czy przez COVID-19 zmienią się ceny pelletu? Ankieta ENplus® – Wyniki

Większość firm produkujących pellet certyfikowany ENplus® planuje zmienić ceny


Wyniki ankiety przeprowadzonej przez operatora systemu certyfikacji pelletów drzewnych, ENplus®, wykazały, że 75% certyfikowanych producentów i handlowców ucierpiało na skutek pandemii COVID-19, a 2 na 3 firmy już planuje wprowadzenie nowych cen pelletu dla użytkowników końcowych.


Celem badania było zebranie danych na temat aktualnego wpływu pandemii koronawirusa na firmy z certyfikatem ENplus® oraz dostarczenie informacji na temat możliwych przyszłych wahań na rynku pelletu drzewnego. Udział wzięły 93 certyfikowane firmy z 21 krajów (z których większość ma siedzibę w Europie), co zapewnia dobrą reprezentację wpływu pandemii na mały i średni biznes pelletu drzewnego.


Ponad połowa producentów i handlowców dotkniętych negatywnymi skutkami wskazuje zmniejszenie popytu ze strony użytkowników końcowych, jako jak dotąd najistotniejszą konsekwencję. Można przypuszczać, że będzie to główna przyczyna spadku produkcji i sprzedaży, którego ponad połowa uczestniczących firm spodziewa się w najbliższych miesiącach do końca roku.


Oprócz negatywnego trendu należy również zauważyć, że pandemia przyniosła pewne szanse niewielkiej liczbie certyfikowanych firm (ok. 5% badanych). W przeciwieństwie do większości, ten niewielki odsetek firm zgłasza nietypowy wzrost popytu ze strony użytkowników końcowych w pierwszej połowie 2020 roku.
W rzeczywistości te wahania rynkowe mogą być jedną z przyczyn spodziewanych zmian cen pelletu dla użytkowników końcowych. Prawie 36% badanych planuje niewielki wzrost cen, kolejne 26% firm zamierza obniżyć ceny do końca 2020 roku. W obu przypadkach zapowiadane nowe ceny pelletu mogą różnić się nawet do 20%. Zebrane dane wskazują również, że szanse na wzrost lub spadek cen są spodziewane we wszystkich częściach Europy, więc wszyscy użytkownicy końcowi na kontynencie mogą być dotknięci tymi zmianami prawie w równym stopniu.


Badanie wykazało również, że pomoc rządowa jest dostępna dla 71% respondentów, ale mniej niż połowa z nich planuje się o nią ubiegać. Zgłoszono pomoc rządową dla krajów takich jak Włochy, Hiszpania, Polska, Holandia, Wielka Brytania, Belgia, Węgry, Chorwacja i inne.

Pełny raport z ankiety znajduje się na stronie www.enplus-pellets.eu.