Czy wiesz, że……

Czy wiecie jakie zasady obowiązują podczas magazynowania pelletu? Prawidłowe magazynowanie pelletu drzewnego to podstawowa zasada, aby zachować jego wysoką jakość (podwyższenie zawartości wilgoci, pleśń) a tym samym stabilność w formie granulki. zapobiec problemom z wilgocią oraz pleśnią. Oto kilka wskazówek, jak prawidłowo magazynować pellet drzewny:

  • Suchy i chłodny magazyn: Pellet drzewny ze względu na charakter materiału higroskopijnego należy przechowywać w suchym (ochrona przed warunkami atmosferycznymi) z dala od wilgoci i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Wilgoć jest głównym wrogiem pelletu, ponieważ może powodować rozpadanie się granulek, natomiast bliskość źródła ciepła może spowodować samozapłon. Unikaj umieszczania pelletu w pobliżu źródeł ciepła, źródeł ognia lub miejsc, gdzie mogą być narażone na wysoką temperaturę.
  • Podest lub paleta: Pellet powinien być przechowywany na podwyższonym podłożu w celu odseparowania go od podłoża. Jednym z przykładów odseparowania od podłoża jest paleta drewniana lub specjalny podest -> to pomoże uniknąć bezpośredniego kontaktu z podłożem (zanieczyszczenia) i wilgocią.
  • Pellet drzewny w workach: Jeżeli nie masz możliwości składowania pelletu drzewnego luzem w zbiorniku zbiorczym w kotłowni, pamiętaj że przechowywanie pelletu drzewnego w opakowaniach jednostkowych typu worek 15 kg jest najlepszą barierą przed wpływem warunków zewnętrznych i zabezpiecza granulki przed zanieczyczeniami rozkruszaniem się czy zawigoceniem, co zapewni optymalne warunki przechowywania.
  • Regularne sprawdzanie jakości pelletu drzewnego: Regularnie kontroluj jakość pelletu, czy jakość nie uległa pogorszeniu, a więc ilość rozkruszu, rozpadające się granulkami z pęknięciami poprzecznymi.
  • Zachowanie czystości: Magazyn, w którym przechowujesz pellet, powinien być czysty, a pomieszczenie skutecznie wentylowane.

Przechowywanie pelletu drzewnego zgodnie z powyższymi wskazówkami pomoże utrzymać ich wysoką jakość i zapewni efektywne, a przede wszystkim bezpieczne spalanie tego rodzaju biopaliwa.