1000 certyfikatów ENPlus®!

System certyfikacji pelletu ENplus® osiągnął znaczący sukces – 1000 certyfikowanych firm na świecie

Bruksela: 15-06-2020

System certyfikacji ENplus® potwierdził swoją wiodącą rolę w globalnym systemie monitorowania wysokiej jakości pelletu drzewnego poprzez osiągnięcie w czerwcu 2020 r. ponad 1000 wydanych certyfikatów. W ciągu zaledwie dziesięciu lat. ENplus® zdominował rynek dzięki swojemu systemowi certyfikacji, a ostatnie liczby są tego dowodem.

Obecnie system certyfikacji pelletu ENplus® obejmuje 526 producentów pelletu, 465 firm handlowych oraz 3 dostawców usług z 46 krajów. Całkowita produkcja certyfikowanego pelletu drzewnego wynosi ponad 12 milionów ton, co stanowi około 77% europejskiego rynku ciepła. *

Tak jak w 2019 roku, największym producentem pelletu z certyfikatem ENplus® są Niemcy produkując łącznie ponad 2,7 mln ton. Austria ponownie zajęła drugie miejsce, tuż przed Rosją, Francją i Polską. Oprócz Francji wszystkie kraje w pierwszej piątce, w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększyły produkcję pelletu, jednak największy przyrost certyfikowanych firm w ciągu ostatniego roku odnotowano w Polsce, co świadczy o rosnącym potencjale produkcyjnym Polski jako producenta najwyższej jakości pelletu drzewnego.

“Europa zmierza w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości, która przewiduje coraz większe wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła I energii elektrycznej. Znaczna liczba aktywnych certyfikatów dowodzi, że wysokiej jakości pellet drzewny jest częścią tej przyszłości, ponieważ rynek wymaga jakości na każdym etapie, począwszy od produkcji, na dostawie kończąc. Dlatego normy I procedury ENplus® są bardzo doceniane.” – powiedziała Catalina-Elena Dumitru, dyrektor system certyfikacji.

Certyfikacja oparta jest na normie ISO 17225-2, ale znacznie wykracza poza dodatkowe wymagania. Producenci, handlowcy I usługodawcy mogą uzyskać certyfikat dla 3 różnych klas jakości, z których większość to ENplus® A1 – czyli najwyższa klasa jakości.

Aby nadążyć za rozwojem systemu certyfikacji administrator systemu ENplus® organizuje regularne szkolenia dla certyfikowanych firm i partnerów. Podmioty z certyfikatem muszą dodatkowo posiadać odpowiedni system zarządzania, który obejmuje działania samokontrolne i doskonalące.

Wysoka wartość systemu certyfikacji jest chroniona przez stałe zaangażowanie Zarządu ENplus® oraz Krajowych Przedstawicielstw, którzy monitorują rynek pod katem ewentualnych fałszerstw i prób podszywania się pod znak jakości. Do czerwca 2020 r. zidentyfikowano i skutecznie wyeliminowano ponad 680 przypadków takich oszustw i incydentów. Nieuczciwe podmioty, które dopuszczały się takich praktyk trafiają na tzw. „czarna listę”, która jest dostępna na stronie internetowej ENplus®.

Obecnie trwa rewizja wymagań standardu certyfikacji, która jest już prawie ukończona, nowe dokumenty mają zostać opublikowane latem 2020 r.

*dane szacunkowe na 2020 r., Raport Bioenergy Europe Pellet 2020