X Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Rady Pelletu !

W dniu 30.06.2022 r. w Łodzi odbyło się już X Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Rady Pelletu !

AGENDA ZEBRANIA WALNEGO CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY PELLETU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

  • Otwarcie Zebrania i stwierdzenie kworum.
  • Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania, przyjęcie porządku obrad
  • Prezentacja Nowych członków:

Członek Wspierający : Bartosz Chmielewski z firmy RECO Sp. z o.o.

Członek Wspierający : Michał Komosiński, przedstawiciel RENDER TECHNOLOGY z firmy Invictus Michał Komosiński

Członek Zwyczajny: Pan Zdzisław Zuchara z firmy SEDAR Sp. z o.o.

Członkowie Wspierający: Pan Rober Zadka oraz Pan Jarosław Zadka z firmy EUROPOL SP.J. JAROSŁAW ZADKA ROBERT ZADKA

Następnie miało miejsce ::

  • Sprawozdanie Zarządu z bieżacej działalności
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021
  • Podjęcie stosownych uchwał
  • Rozpatrzenie wolnych wniosków
  • Zamkniecie zebrania

Dziekujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia za czynny udział w dyskusjach oraz zaangażowanie !