Współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kominki Polskie

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu odnośnie spalania biomasy w postaci pelletu nie tylko w celach ciepłowniczych, nawiązaliśmy kontakt z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kominki Polskie dla wspólnego działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. W dniu wczorajszym uczestniczyliśmy w wspólnym spotkaniu, gdzie mieliśmy możliwość omówienia dalszych kroków związanych z edukacją / legislacją w zakresie szeroko pojętych praktyk “dobrego spalania”. Polską Radę Pelletu reprezentowali: Pani Iwona Jelonek, Pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz i Pan Adam Sarnaszek.

Dodamy również , iż Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie zostało założone w 2003 roku i obecnie zrzesza około 100 podmiotów gospodarczych spośród producentów, importerów, sprzedawców i wykonawców działających na terenie całej Polski. Wspólnie zgadzamy się ze działalność na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego jest bardzo ważna. Uważamy, że biomasa szczególnie w postaci: pelletu, drewna opałowego, czy też brykietu, jest istotnym materiałem odnawialnym służącym w gospodarstwach domowych do produkcji energii cieplnej. Paliwo to możne być spalane w sposób spełniający wymagane normy emisji substancji szkodliwych dla dostępnych na polskim rynku urządzeń.

Chcielibyśmy wspólnie promować edukację społeczeństwa w zakresie:

• prawidłowego spalania, co w sposób natychmiastowy zmniejszy emisje szkodliwych substancji;

• nie spalania w paleniskach domowych odpadów powodujących negatywne skutki dla zdrowia i środowiska;

• możliwości montażu elektrofiltrów ( o skuteczności nawet do 95 % w usuwaniu pyłów i cząstek stałych) na kominach w gospodarstwach domowych;

• konieczności sprawdzania procesów spalania na podstawie pobranych próbek sadzy z komina przez specjalistyczne służby.

• powierzania wykonania instalacji kominkowych i piecowych wyłącznie firmom posiadającym odpowiednie kwalifikacje;