Serdecznie witamy firmę DQS POLSKA Sp. z o.o. jako nowego członka Polskiej Rady Pelletu !

Z radością informujemy, że na podstawie § 6 pkt 4 zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu,
firma
DQS Polska Sp. z o.o.
została Członkiem Wspierającym
Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu.

Firma DQS Polska Sp. z o.o. jest międzynarodową akredytowaną jednostką certyfikującą prowadzącą audyty jako niezależna strona trzecia.

DQS Polska Sp. z o.o. jest jednym z czołowych liderów w dziedzinie inspekcji, weryfikacji i certyfikacji. Kompetencje DQS Polska w zakresie prowadzenia certyfikacji systemów jakości, certyfikacji wyrobów oraz inspekcji i weryfikacji potwierdzają posiadane akredytacje zagraniczne, jak również wydane przez Polskie Centrum Akredytacji AC87 (certyfikacja systemów zarządzania), czy AC193 (certyfikacja wyrobów).

Oprócz tradycyjnych procesów certyfikacji w systemach zarządzania takich jak ISO 9001, ISO 14001 jednostka posiada w swojej ofercie szereg usług skierowanych do certyfikacji wyrobów takich jak: IFS, SURE-UE, Red Cert, GMP+ oraz QS czy też rolnictwa ekologicznego w krajach trzecich, gdzie DQS Polska jest bezpośrednio akredytowanym podmiotem w procesie certyfikacji tych standardów, co zdecydowanie wyróżnia jednostkę spośród konkurencji.

DQS Polska Sp. z o.o. jako centrum decyzyjne, posiadając odpowiednie zasoby w postaci doświadczonych i kompetentnych audytorów prowadzi oceny dla biopaliw płynnych i biopaliw stałych zgodnie z Dyrektywą REDII, jak również planuje rozwój w zakresie programów certyfikacji wg innych uznanych schematów certyfikacji dla biomasy stałej na cele energetyczne, jak i indywidualne cele grzewcze.

Jeżeli chcesz zostać członkiem Polskiej Rady Pelletu i przyczynić się do rozwoju tego sektora, a sam również czerpać z tego korzyści zapraszamy do rejestracji TU