Przystępujemy do Koalicji Antysmogowej

W trosce o stan środowiska naturalnego, a także mając na uwadze zdrowie, bezpieczeństwo i wysoki poziom obóstwa energetycznego, Polska Rada Pelletu rozpoczyna współpracę z tworzącą się Koalicją Antysmogową. Koalicja ta tworzy porozumienie na rzecz współpracy w zakresie wsparcia czystych technik spalania węgla, drewna i pelletu.

Mając na względzie wspólne cele koncentrujące się na rozwoju czystych technik spalania paliw stałych prowadzących do ograniczenia niskiej emisji, wzrostu efektywności energetycznej i wsparcia wykorzystania energii z paliw biogenicznych, razem będziemy dążyć do rozwijania sie partnerstwa poprzez:

  • rozwój i propagowanie czystych technik spalania paliw stałych
  • wspieranie merytoryczne Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”
  • monitorowanie i wsparcie procesów legislacyjnych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim w odniesieniu do kotłów na paliwa stałe oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
  • rozwój wykorzystania energii z paliw biogenicznych jako działanie na rzecz realizacji celu OZE 2030

Deklaracje współpracy na rzecz wsparcia czystych technik spalania paliw stałych, w formie listu intencyjnego złożyły również organizacje:

  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie “Kominki Polskie”
  • Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych Na Paliwa Stałe
  • Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego
  • Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych
  • Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
  • Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla
  •  Stowarzyszenie „Kominy Polskie”

Świadomi postawionych celów deklarujemy długofalową współpracę w zakresie wsparcia czystych technik spalania paliw stałych – węgla, drewna i pelletu.

Apelujemy do wszystkich organizacji i instytucji powiązanych z paliwami stałymi o przyłączenie się do niniejszej inicjatywy.