Przystępujemy do Koalicji Antysmogowej

W trosce o stan środowiska naturalnego, a także mając na uwadze zdrowie, bezpieczeństwo i wysoki poziom obóstwa energetycznego, Polska Rada Pelletu rozpoczyna współpracę z tworzącą się Koalicją Antysmogową. Koalicja ta tworzy porozumienie na rzecz współpracy w zakresie wsparcia czystych technik spalania węgla, drewna i pelletu.

Mając na względzie wspólne cele koncentrujące się na rozwoju czystych technik spalania paliw stałych prowadzących do ograniczenia niskiej emisji, wzrostu efektywności energetycznej i wsparcia wykorzystania energii z paliw biogenicznych, razem będziemy dążyć do rozwijania sie partnerstwa poprzez:

 • rozwój i propagowanie czystych technik spalania paliw stałych
 • wspieranie merytoryczne Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”
 • monitorowanie i wsparcie procesów legislacyjnych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim w odniesieniu do kotłów na paliwa stałe oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
 • rozwój wykorzystania energii z paliw biogenicznych jako działanie na rzecz realizacji celu OZE 2030

Deklaracje współpracy na rzecz wsparcia czystych technik spalania paliw stałych, w formie listu intencyjnego złożyły również organizacje:

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie “Kominki Polskie”
 • Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych Na Paliwa Stałe
 • Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego
 • Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych
 • Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla
 •  Stowarzyszenie „Kominy Polskie”

Świadomi postawionych celów deklarujemy długofalową współpracę w zakresie wsparcia czystych technik spalania paliw stałych – węgla, drewna i pelletu.

Apelujemy do wszystkich organizacji i instytucji powiązanych z paliwami stałymi o przyłączenie się do niniejszej inicjatywy.