Polska Rada Pelletu na X Kongresie Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2023

„Szanse i zagrożenia dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach” to temat dziesiątej edycji międzynarodowej konferencji Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, która odbyła się 11 września 2023 r. w Poznaniu.

Tegoroczny kongresu odbył się przede wszystkim w oparciu o kluczowe z perspektywy przedsiębiorców wyzwania: przemysł 4.0 jako szansa dla rozwoju firm drzewnych w Polsce oraz perspektywy i prognozy dla branży leśno-drzewnej.


Omówiona została bieżąca sytuacja i perspektywy branży drzewno-meblarskiej w Polsce – Krzysztof Mrówczyński, Departament Analiz Makroekonomicznych, Bank Pekao SA. Odbył się również panel dyskusyjny nt. Szans i zagrożeń dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach – uczestnicy panelu skoncentrowali się na analizie perspektyw oraz wyzwań, jakie obecnie i w nadchodzących latach stoją przed sektorem leśno-drzewnym..

Zostały również poruszone kwestie związane z tocząca się obecnie tragiczna wojna na Ukrainie która powoduje wiele strat i problemów dla branży drzewnej. Niewątpliwie jest to wyjątkowo trudny okres, który stanowi wyzwanie zarówno dla ukraińskich jak i międzynarodowych przedsiębiorców działających w tym sektorze. Ponadto dla Polski ukraińskie firmy drzewne odgrywały od zawsze znaczącą rolę jako jedni z kluczowych partnerów gospodarczych.