Pellet w dobie kryzysu ? VIII Forum Pelletu za Nami !

W dniach 19-20.06.2023 odbyła się już kolejna 8 edycja Forum Pelletu – największego wydarzenia branżowego w Polsce!Na tegorocznej konferencji obecnych było ponad 130 gości z kraju i zagranicy.

Forum otworzyła prezentacja Prezesa Zarządu Polskiej Rady Pelletu, Adam Sarnaszek który przedstawił aktualną sytuację rynku pelletu drzewnego w Polsce na tle Europy i Świata. Polska jest dziś na 3 miejscu, jeżeli chodzi o ilość wydanych certyfikatów jakości dla pelletu drzewnego w Europie, po Niemczech i Austrii. Konieczne jest odbudowanie zaufania konsumentów i ocieplenia nastrojów po zeszłorocznym szoku cenowym – mówił Adam Sarnaszek.

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Agnieszka Kędziora-Urbanowicz przedstawiła zmiany w schematach certyfikacji ENplus i DINplus po ostatnich aktualizacjach, które miały miejsce w 2022 i 2021 roku. Prezentacja wzbudziła wiele emocji w związku z nowymi obowiązkami posiadaczy certyfikatów i wyzwaniami, które muszą podjąć podmioty ubiegające się o uzyskanie certyfikatu dla swojego produktu.

Przedstawiciel firmy Sieć Badawcza Łukasiewicz, która jest członkiem wspierającym stowarzyszenia, Pan Wojciech Cichy przedstawił wymagania dla pelletów niedrzewnych jako coraz bardziej cieszącego się rodzaju biopaliwa stałego używanego w energetyce i ciepłownictwie, ale również ogrzewnictwie indywidualnym a będącego również odnawialnym źródeł energii.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział członkowie Polskiej Rady Pelletu, Pan Szymon Karwowski z SYLVA oraz Maciej Orzechowski z W&W oraz Paweł Pawłowski z Barlinek, którzy odpowiadali na nurtujące branżę pytania odnośnie trudnej sytuacji i wyzwań jakie czeka branża tego roku! Drugiego dnia natomiast odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Rady Pelletu, na którym podsumowano rok 2022 i określono kierunki działania na kolejny rok 2023!