Odpowiedź Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości stosowania preferencyjnych stawek VAT na pellet drzewny.

W związku z wdrażanymi działaniami w zakresie tzw. “tarczy antyinflacyjnej” dotyczącym obniżek VAT oraz rosnącym problemem ubóstwa energetycznego wywołanym miedzy innymi wzrostem cen paliw.

Stowarzyszenie Polska Rada Pelletu podjęła apel o uwzględnienie biopaliw odnawialnych w działaniach antyinflacyjnych rządu.


W dniu 21 luty 2022 r. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na apel z dnia 31.01.2022 r w sprawie stawek VAT na paliwa do ogrzewania w sektorze komunalno-bytowym w którym wyjaśnia iż tarcza 2.0 jest kontynuacją podjętych już wcześniej działań w zakresie obniżek podatków w ramach działań antyinflacyjnych, które mają w zamyśle przeciwdziałać trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej. Obowiązujące zatem rozwiązania w zakresie podatku VAT w obecnym kształcie nie obejmują paliw stałych, w tym pelletu drzewnego.

Podkreślić jednak należy, że ww. rozwiązania mają charakter czasowy i wyjątkowy i związane są z nadzwyczajnymi okolicznościami, które dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów trwają analizy zgłaszanych postulatów dotyczących wprowadzenia dalszych obniżek stawek VAT. W przypadku potrzeby podjęcia dalszych działań antyinflacyjnych nie jest wykluczone wykorzystanie w tym celu instrumentów podatkowych.