Komunikat ws. Uchwała o monitorowanie jakości

Trwają prace międzyresortowego zespołu ds. jakości paliw stałych przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Departamencie Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej . Celem jest ustanowienie wymagań jakościowych dla paliw jakościowych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW .

Polska Rada Pelletu w ramach konsultacji zespołu złożyła propozycje zapisów uwzględniających wymagania jakościowe dla paliw biomasowych.