European Pellet Conference – Austria 2023

Za nami European Pellet Conference – jedna z największych na świecie corocznych imprez pelletowych na świecie. Podczas konferencji, w imieniu Polskiej Rady Pelletu swoją prelekcje nt powszechnych paliw na rynku polskim w cieniu wojny na Ukrainiec poprowadzil Adam Sarnaszek – Prezes Polskiej Rady Pelletu. W kolejnych dniach odbędzie się Walne Zebranie EPC oraz Bioenergy Europe w którym również Polska Rada Pelletu jako członek bierze czynny udział.